Meisje omhelst haar vader
image/svg+xml
Gepubliceerd op 13 december 2023

Ouders en kinderen ZONDER angst/dwangstoornis gezocht voor onderzoek

Het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics van Levvel doet onderzoek naar hoe gezinnen met een kind met een angst- en/of dwangstoornis zich aanpassen aan deze stoornis. Omdat goed in beeld te krijgen, hebben we een controlegroep nodig: ouders en kinderen zonder angst-/dwangstoornis. Door aan het onderzoek mee te werken, helpen jij en je kind mee om de behandeling voor kinderen met angst en dwang te verbeteren.

Nieuws

Wat zijn angst- en dwangstoornissen?

Angststoornissen behoren tot de meest vaak voorkomende psychische stoornissen bij kinderen en jongeren. Kinderen met een angststoornis hebben last van overmatige en buitensporige angst, die niet in verhouding staat tot de bedreiging, of een angst die niet bij de leeftijd van het kind past. Kinderen en jongeren met een dwangstoornis hebben last van dwanghandelingen (zoals heel vaak de handen wassen of dingen steeds controleren) en dwanggedachten (zoals steeds terugkerende vervelende gedachten of beelden die angst of spanning veroorzaken). Om de dwanggedachten en dwanghandelingen te voorkomen, gaan de kinderen vaak situaties uit de weg (vermijdingsgedrag). Wanneer de klachten van angst of dwang voor lange tijd aanwezig zijn en het een kind of jongere belemmert in het dagelijks functioneren, is er sprake van een angst- of dwangstoornis.

Gezinsaanpassing

Veel gezinnen met een kind met een angst- en/of dwangstoornis, passen zich aan deze stoornis aan. Wanneer een kind angstig is, moeten ouders het kind bijvoorbeeld voortdurend geruststellen. Of als een kind last heeft van dwanggedachten en bang is voor viezigheid of besmetting, gaan ze heel veel schoonmaken, om problemen bij hun kind te voorkomen.  

Vragenlijsten om zicht te krijgen op gezinsaanpassing

Het doel van ons onderzoek is om voor Nederland goed onderbouwde (oorspronkelijk Amerikaanse) vragenlijsten naar gezinsaanpassing en dwingend gedrag bij kinderen met angst- en dwangklachten beschikbaar te maken. De vragenlijsten helpen behandelaren om meer zicht te krijgen op de situatie in het gezin en dragen bij aan betere diagnostiek en behandeling van kinderen met een angst-/dwangstoornis.

Wie kunnen meedoen?

Voor dit onderzoek zoeken wij ouders en kinderen (tussen de 8 en 18 jaar) zonder angststoornis en/of dwangstoornis.

Wat vragen wij van jou en je kind? 

 • We vragen kinderen om één korte digitale vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 16 meerkeuzevragen. De vragen gaan over hoe het gezin reageert wanneer jouw kind wel eens bang is, of een vorm van dwangmatig gedrag (controleren, tellen, schoonmaken) vertoont. Ook als dit nauwelijks gebeurt, levert dit ons belangrijke informatie op. 
  Tijd: 5-10 minuten
 • Aan ouders/verzorgers vragen we om 3 korte vragenlijsten in te vullen:
  • Een lijst met vragen over gezinsaanpassing rondom angst en/of dwang (13 meerkeuzevragen)
  • Een lijst over dwingend/ontwrichtend gedrag bij dwang (18 meerkeuzevragen)
  • Een lijst met algemene vragen over leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, opleiding, werk, etc (24-30 vragen)
   Tijd: 25 minuten (totaal)

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met de informatie om. De gegevens worden veilig, anoniem en onherleidbaar verwerkt. In de wetenschappelijke publicaties die mogelijk worden geschreven over dit onderzoek, worden nooit herleidbare persoonsgegevens gebruikt.

Interesse?

Wil jij samen met je kind meedoen aan het onderzoek? Stuur ons dan een mail. Vermeld daarin de leeftijd van je kind. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Heb je vragen over het onderzoek? Dan kan je ons ook mailen. 

fasa@levvel.nl