Vraag direct hulp aan
image/svg+xml

Vraag direct hulp aan

Ben je een arts? Of hulpverlener van een jeugdteam, wijkteam, Veilig Thuis, instelling voor jeugdbescherming of jeugdreclassering? Dan kun je een kind of jongere aanmelden voor hulp bij Levvel. 

Ben je een ouder, dan kun je ook zelf je kind aanmelden voor hulp. Je hebt daarvoor wél een verwijsbrief van een arts nodig. Of een beschikking van de gemeente.

Aanmelden

Een kind of jongere aanmelden voor hulp

Met het online aanmeldformulier kun je als hulpverlener of ouder op een veilige manier een kind of jongere aanmelden. Huisartsen kunnen ook aanmelden via Zorgdomein (alleen voor jeugd-ggz). 

Belangrijk:

  • Als je iemand aanmeldt gaan wij ervan uit dat je dit doet met toestemming van de betrokkenen. Bij kinderen tot 16 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouders of voogd nodig. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf toestemming geven.
  • Diagnostisch onderzoek biedt Levvel alleen als eerder diagnostisch onderzoek onvoldoende is gebleken. Voor een eerste diagnostisch onderzoek of enkelvoudige diagnostiek vragen wij om te verwijzen naar eerstelijns GGZ.
  • Aanmelden in Zuid Kennemerland / IJmond? Dat kan alleen via Planet Young.

 

Aanmelden voor hulp

Aanmelden via Zorgdomein

Aanmelden IPA, IFA, R&B/F.Formatie


Een kind of jongere aanmelden voor pleegzorg

Als een kind of jongere (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen zijn er verschillende vormen van pleegzorg mogelijk. Denk aan deeltijdpleegzorg zoals tijdens de weekenden en vakanties, maar ook crisis- kort en langdurige pleegzorg. Wil je een kind of jongere aanmelden voor pleegzorg? Meld je dan aan via de knop 'aanmelden voor hulp' of neem contact op met het aanmeldteam of het servicepunt pleegzorg. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Netwerkpleegzorg
Bij netwerkpleegzorg is er binnen het eigen netwerk van het kind een mogelijke pleeggezin. Levvel onderzoekt of dit een geschikte plek voor het kind of jongere is. Heb je of ken je een kind of jongere die een mogelijke pleeggezin binnen het eigen netwerk heeft? Meld het kind of jongere dan aan via het onderstaand formulier.

Aanmelden netwerkpleegzorg

Vragen over pleegzorg?
Ben je verwijzer of professional en heb je een vraag over pleegzorg, mail of bel dan naar:

Het Servicepunt Pleegzorg is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

088 054 82 10

servicepuntconsulentenpleegzorg@levvel.nl

 

Aanmelden Zuid Kennermerland / IJmond

Wil je een kind/jongere uit de regio Zuid-Kennemerland/IJmond aanmelden? Dan kan je hem/haar/hen aanmelden bij Planet Young, het samenwerkingsverband van Parlan, Levvel, Ons Tweede Thuis, ZIJN, De Opvoedpoli en GGZ Noord-Holland Noord.

Aanmelden bij Planet Young

 

Vragen over aanmelden bij Levvel?

Voor wie is Levvel?

Hoe snel start de behandeling?

Meer weten over het aanmelden, of wil je eerst met iemand overleggen? De medewerkers van het aanmeldteam helpen je graag verder:

Het aanmeldteam van Levvel is bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur

088 054 70 01

aanmelden@levvel.nl