hulp bij een acute psychiatrische crisis
image/svg+xml

Hulp bij een acute crisis

Soms is jouw nood zo hoog, dat er direct hulp nodig is. Bijvoorbeeld omdat je veiligheid in gevaar is. Of die van de mensen om je heen. Of omdat je zelf écht geen uitweg meer ziet. Wat moet je dan doen?

Acute crisis

Is er sprake van een crisis en is er direct hulp nodig?

Als je nog geen hulp krijgt, kun je contact opnemen met je huisarts, het ouder- en kind team (OKT), het centrum voor jeugd en gezin (CJG), of het jeugdteam bij jou in de buurt. 

Krijg je al wel hulp? Neem dan contact op met je hulpverlener.

Al deze mensen kunnen je ondersteunen en helpen.

Jouw huisarts of hulpverlener kan contact met ons opnemen. Dat kan zowel als jij verkeert in een onveilige thuissituatie, als wanneer jij last hebt van acute psychiatrische klachten.

088  054 70 02

crisis@levvel.nl

Crisispleegzorg. Is er crisis en wil je per direct één van onze consulenten spreken? Neem dan contact op met hen via

088-05 482 05

servicepuntconsulentenpleegzorg@levvel.nl


Hulp thuis

We doen ons best om jou en de mensen om je heen zo veel mogelijk te helpen op de plek waar je nu verblijft. Ook als er sprake is van een crisis. We hebben een aantal teams dat gespecialiseerd is om deze hulp te bieden. Bijvoorbeeld als je je thuis onveilig voelt, of als je acute psychiatrische klachten hebt. Deze teams ondersteunen jou en de mensen om je heen gedurende een aantal weken om te zien of jullie het daarna weer zelf kunnen, of dat jullie meer hulp nodig hebben.
 

Een tijdje niet thuis wonen

Soms is het in een crisissituatie een tijdje niet mogelijk om te blijven wonen waar je nu woont. Levvel heeft huisvesting waar je voor een aantal weken kan verblijven. Er wordt in die tijd met jou en je ouder(s)/verzorger(s) gezocht naar mogelijkheden om toch weer terug naar je thuisplek te kunnen. Het kan zijn dat er te veel dingen aan de hand zijn of dat het langere tijd te onveilig is. Dan gaan we met jou kijken naar een passende oplossing.

Als je moet worden opgenomen
Dat overlegt de huisarts of verwijzer met Levvel. Als een opname bij Levvel de beste oplossing is, volgt een opnamegesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s). In dat gesprek worden de eerste hulpverleningsdoelen en het verloop van de opname besproken.

In noodsituaties kan de crisisdienst of dienstdoende psychiater verplichte zorg opleggen via een crisismaatregel of zorgmachtiging vanuit de Wet verplichte GGZ. Verplichte zorg mag niet zomaar worden opgelegd: dit mag alleen als het echt niet anders kan en als aan strikte voorwaarden wordt voldaan.
 

Meedenken

De acute ambulante teams van Levvel kunnen meedenken met hulpverleners, verwijzers en huisartsen over hoe zij jou zelf het beste kunnen helpen. Als het nodig is kunnen zij samen besluiten dat hulp van Levvel beter bij jouw situatie past.

 

Mobiel Crisisteam Jeugd in Amsterdam

In Amsterdam is buiten kantoortijden het Mobiel Crisisteam Jeugd van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam actief. Levvel werkt nauw samen met dit crisisteam. Het crisisteam beoordeelt kinderen en jongeren in crisissituaties. Als het nodig is, meldt het crisisteam een kind of jongere aan bij Levvel. Zij zijn bereikbaar via:

020  523 54 33

 

Buiten Amsterdam

Kinderen en jongeren van buiten Amsterdam kunnen ook bij Levvel worden aangemeld als er sprake is van crisis buiten kantoortijden. De huisarts of behandelaar kan hiervoor contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst van de (jeugd)GGZ.

 

Noodgeval of zelfmoordgedachten?

Bel dan direct één van deze nummers:

In geval van nood: 112

Bij zelfmoordgedachten: 113 of 0800 0113 (gratis)

Kijk voor meer informatie op www.113.nl