Topggz stempel
image/svg+xml
Gepubliceerd op 19 oktober 2021

Drie afdelingen van Levvel verwerven opnieuw het TOPGGz-keurmerk

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft op 4 oktober opnieuw het TOPGGz-keurmerk toegekend aan drie Levvel afdelingen: het Expertisecentrum Dwang, Angst en Tics, het Centrum voor trauma en gezin en de afdeling Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie. Hier zijn we supertrots op! Een prachtige erkenning voor deze teams en hun specialistische werk.

Nieuws

Strenge criteria
Aan toekenning van de keurmerken aan de Levvel afdelingen ging een zeer uitgebreide hervisitatieprocedure vooraf, waarin de afdelingen werden getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve zorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Het TOPGGz-keurmerk wordt namelijk alleen toegekend aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde zorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor mensen met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Voor kinderen, jongeren en hulpverleners
Dankzij deze hoog specialistische afdelingen kunnen wij kinderen en jongeren met zeer complexe en moeilijk te behandelen problemen de hulp bieden die zij nodig hebben. Vanwege het hoog specialistische karakter kunnen kinderen en jongeren uit heel Nederland die onvoldoende baat hebben gehad bij reguliere zorg, hier terecht. De experts op het gebied van dwang, angst en tics, trauma, gehechtheid en kindermishandeling, complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie zijn ook bereikbaar voor andere hulpverleners voor consultatie, advies en second opinions. Meer weten? Klik op een van de onderstaande tegels voor meer informatie over consultatie, advies en second opinions. 

De officiële uitreiking van de TOPGGz-keurmerken vindt op een later moment plaats.