ontwerp tafelberg community
image/svg+xml
Gepubliceerd op 1 april 2021

De Tafelberg: community voor starters en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben

De voormalige 'oudbouw'van de Koppeling, behandelcentrum voor JeugdzorgPlus en onderdeel van Levvel, gaat veranderen in een community voor jongeren. Er komen 290 kleine, zelfstandige studio’s voor jongeren van 16 tot 27 jaar. 230 studio’s zijn bedoeld voor starters, studenten en jongwerkenden en 60 studio’s zijn voor jongeren die (enige) begeleiding nodig hebben. Onder de naam de Tafelberg wordt er gebouwd aan een community waar naast wonen, ook ruimte is voor leren, werken en ontspannen.

Nieuws

Binnen de Koppeling leeft al enige jaren de wens om geen kind meer gesloten te plaatsen en nieuwe alternatieven te ontwikkelen voor de doelgroep die nu nog gebruik maakt van de JeugdzorgPlus. In die beweging past ook de omvorming van de ‘oudbouw’ van de Koppeling. Het oude pand krijgt een nieuwe bestemming als community voor starters.

Het project wordt gerealiseerd in de oudbouw van de Koppeling, vlakbij het Amsterdam UMC (AMC), aan de rand van Amstel III. Dat gebied is nu nog een kantorengebied maar zal de komende jaren veranderen in een levendige stadswijk. Tot 2027 worden hier zo'n 5.000 woningen gebouwd. Hier horen ook toegankelijke openbare voorzieningen en goede openbare ruimte bij. Zo komen er winkels, veilige routes voor fietsers en voetgangers, meer groen en ruimte voor sport en recreatie. De Tafelberg sluit aan op dit gebied en geeft hiermee ook een stimulans aan de invulling van deze ambitie. De planning om deze mooie transformatie voor elkaar te krijgen is, heel globaal: start sloop in 2021, start nieuwbouw in 2022 en oplevering begin 2023.

Levvel heeft het idee voor de community ontwikkeld in nauwe samenwerking met Garage2020 (innovatieplatform in de jeugdhulp) en Fakton Capital (vastgoedadviseur). Op 25 maart tekenden woningcorporatie de Alliantie en Levvel de intentieovereenkomst voor deze innovatieve herbestemming. Gelijktijdig ondertekenden de Alliantie Ontwikkeling BV, de bouwcombinatie VORM Transformatie en Renovatie BV en Jan Snel een bouwteamovereenkomst om het community-concept verder uit te werken.

Meer weten? Kijk op www.detafelberg.nl of lees hier het persbericht.