meisje staat voor een schoolbord waarop een gloeilamp is getekend
image/svg+xml

Intensieve behandelweek voor kinderen en jongeren met dwang

Sinds 2015 organiseert Levvel's expertisecentrum DAT (Dwang, Angst en Tics) een intensieve behandelweek voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis. De intensieve behandelweek kan hen een boost geven om hun dwang beter te kunnen bedwingen.

Voor wie 

De intensieve behandelweek is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 21 jaar met een dwangstoornis. Bijvoorbeeld kinderen en jongeren die al bij Levvel in poliklinische behandeling zijn en waarvoor een therapiecontact van één keer per week niet voldoende is. Of kinderen/jongeren die na een poliklinische, dag- of klinische behandeling bij Levvel nog wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.  

Daarnaast kunnen ook kinderen en jongeren die elders in behandeling zijn voor hun dwangklachten meedoen aan de intensieve dwangweek. Een goede overdracht over de inhoud van de behandeling is dan heel belangrijk. Zie “Informatie voor Verwijzers”. 

Wanneer 

De eerstvolgende intensieve behandelweek is vindt plaats van maandag 28 oktober tm vrijdag 1 november 2024. Kinderen en jongeren die aan de intensieve behandelweek meedoen, moeten alle vijf dagen aanwezig zijn, van 10:00 tot 15:00 uur. De intensieve behandelweek gaat door als er voldoende deelnemers zijn. Uiterlijk 28 september beslissen we of de week door gaat, afhankelijk van het aantal deelnemers.  

Hoe ziet het eruit 

Aan de intensieve behandelweek doen 6 tot 8 kinderen of jongeren mee. Het is dus een groepsbehandeling. Wij proberen kinderen en jongeren van dezelfde leeftijdscategorie zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen in subgroepjes binnen het behandelprogramma. 

Oefenen staat centraal tijdens de intensieve behandelweek. We werken veel met exposure- en responsepreventie. Daarbij gaan we in sub-groepjes van 2 of 3 jongeren oefenen met het bedwingen van de dwanghandeling(en).  

Voorbeelden: 

 • Iemand met smetvrees gaat iets aanraken en dan het handen wassen achterwege laten of uitstellen. Om dat vol te houden helpt een groepsgenoot met afleidende spelletjes. 
 • Iemand uit de groep oefent met niet op de lijnen te lopen en de ander observeert hoe het gaat.  

Elke dag heeft ook een aantal gemeenschappelijke momenten. We beginnen de ochtend met elkaar, lunchen ’s middags samen en sluiten de dag ook gezamenlijk af. Tijdens de groepsmomenten bespreken we met elkaar hoe het gaat met oefenen en maken we plannen voor het vervolg. Ook besteden we aandacht aan het veranderen van de bange gedachten en het inzetten van helpend gedrag. 

In de intensieve behandelweek ligt de nadruk niet op praten over de dwang, maar juist op doen. Dat doen we niet alleen in de therapieruimtes, we gaan ook naar buiten: het parkeerterrein, de winkels in het AMC, het station enzovoorts. Allemaal plekken waar we kunnen oefenen.  

Het kan fijn zijn om te ervaren dat je niet de enige met dwang bent. Het delen van ervaringen kan dan prettig zijn. Dat kan, maar hoeft niet. Bij een deel van de behandeling is ook een ervaringsdeskundige aanwezig. Deze ervaringsdeskundige werkt bij Levvel en helpt ook mee met de oefeningen maar is er natuurlijk ook om te praten en te luisteren. 

Omdat we weten dat kinderen en jongeren met een dwangstoornis vaak baat hebben bij (lichamelijke) ontspanning (bijvoorbeeld middels sport, mindfulness en yoga), gaan we tijdens de intensieve behandelweek naar de sportzaal om met elkaar te oefenen onder leiding van ervaren trainers. Sportkleding is hiervoor niet noodzakelijk. 

Ouders 

Betrokkenheid van ouders is een belangrijk onderdeel van de intensieve behandelweek. Op 28 oktober is er een ouderbijeenkomst waar ouders psycho-educatie krijgen over dwangklachten en informatie over het programma van de behandelweek. Daarnaast wordt van ouders en de huidige behandelaar verwacht dat zij één dagdeel meedoen aan de behandelweek. Dit is noodzakelijk om dat wat in de intensieve behandelweek geleerd wordt ook thuis toe te kunnen passen en verder te ontwikkelen.  

Waar 

De intensieve behandelweek vindt plaats bij Levvel, op de locatie Meibergdreef 5 in Amsterdam Zuidoost (naast het AMC). 

Effect 

Omdat we willen weten hoe effectief deze intensieve vorm van behandelen is, vragen we de deelnemers om tijdens de behandelweek een aantal keer een vragenlijst in te vullen. 

We verwachten niet dat de problemen na de intensieve behandelweek helemaal verdwenen zijn. We hebben bij eerdere intensieve behandelweken wel gezien dat bij veel kinderen en jongeren de klachten aanzienlijk verminderen en dat zij meer vertrouwen hebben om hun dwang verder te bedwingen en onder controle te krijgen.  

Aanmelden  

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september 2024. 

 • Als uw kind al bij Levvel in behandeling is, kan de huidige behandelaar uw kind aanmelden voor de intensieve behandelweek dwang, via Isabella Boon: 
  I.boon@levvel.nl   
   
 • Als uw kind (nog) niet bij Levvel in behandeling is, kan de behandelaar telefonisch contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. De behandelaar kan telefonisch contact opnemen met Isabella Boon opnemen tijden het telefonisch spreekuur op maandag 12.00 – 13.00 u, dinsdag 13.00 – 14.00 u, woensdag 13.30 – 14.30 u, donderdag 12.00 – 13.00 u, vrijdag 12.00 – 13.00 u, via onderstaand telefoonnummer (vragen naar het telefonisch spreekuur van het expertisecentrum DAT)
  020 – 890 10 00 

Informatie voor en samenwerking met verwijzers 

Voor deze intensieve behandelweek kunnen zowel interne als externe cliënten worden aangemeld. Het is noodzakelijk dat de verwijzer betrokken is bij de aanmelding en vervolgzorg. Het heeft de voorkeur dat de verwijzer aanwezig is bij de intake met cliënt en ouders. Indien dit niet haalbaar is wordt een telefonisch overleg ingepland, gekoppeld aan de intake. Daarnaast nodigen wij de verwijzer uit om een dagdeel mee te draaien, zodat de vervolgbehandeling goed kan aansluiten op de behandeling van de intensieve behandelweek.  

Om de intensieve behandelweek goed te laten aansluiten op de lopende (of eerdere) behandeling, vragen we de huidige behandelaar voorafgaand aan de intake samen met de cliënt belangrijke informatie te verzamelen over de klachten en over de bestaande behandeling. Wij hebben de volgende informatie nodig (zie ook aanmeldformulier): 

 • Cliëntgegevens. 
 • Type dwang (besmettingsangst, controle, herhalen, ordenen/rangschikken, verzamelen e.d.) 
 • Overzicht van dwanghandelingen en dwanggedachten  
 • Een lijst met exposure opdrachten 
 • Wat is helpend gedrag (bijv. ontspanningsoefeningen, afleiden) en/of helpende gedachten 
 • Do’s en don’ts voor de begeleiding (bijv. heeft een duwtje nodig om tot oefenen te komen) 

Behandelverantwoordelijkheid 

De behandeling bij huidige behandelaar wordt voortgezet. Na de intensieve behandelweek zal gezorgd worden voor een overdrachtsgesprek. Het dossier bij Levvel wordt na de intensieve behandelweek gesloten. De huidige behandelaar blijft verantwoordelijk voor de behandeling. Voor vragen die geen betrekking hebben op de dwanggerelateerde klachten zal verwezen worden naar de huidige behandelaar. In geval van crisis is eveneens de huidige behandelaar verantwoordelijk.