iemand rangschikt potloden en pennen
image/svg+xml
Gepubliceerd op 27 mei 2021

Internationaal onderzoek naar kortdurende groepsbehandeling dwangstoornis

Het expertisecentrum Dwang Angst Tics (DAT) van Levvel heeft in samenwerking met het Psychiatric University Hospital in Zurich onderzoek gedaan naar een kortdurende, intensieve groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met een obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis). De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders.

 

Nieuws

Het expertisecentrum DAT ontwikkelde de groepsbehandeling waarbij jongeren gedurende 5 opeenvolgende dagen cognitieve gedragstherapie (CGT) krijgen, met de focus op exposure en responspreventie. De groep bestaat uit 6 tot 8 jongeren en 3 tot 4 therapeuten. Het doel van de behandeling is om bij ernstige klachten of bij terugval snellere klachtenreductie te bereiken. Of om een doorbraak te creëren wanneer een poliklinische behandeling met CGT onvoldoende resultaat oplevert. De behandeling kan ook worden ingezet als een jongere de voorkeur geeft aan een korte, intensieve aanpak.

Het expertisecentrum DAT werkte samen met een gespecialiseerd centrum van het Psychiatric University Hospital in Zurich, Zwitserland, waar deze behandeling ook is toegepast. De uitkomsten van deze behandeling zijn onderzocht in twee pilot studies met respectievelijk 59 (Levvel) en 17 (Zwitserland) deelnemers. Uit de resultaten van beide pilot studies bleek dat na 5 dagen intensieve groepsbehandeling de dwangklachten significant waren verminderd. Bij 47,4% van de deelnemers lag de ernst van de klachten aan het einde van de behandeling onder de grens van een dwangstoornis (klachten onder de klinische cut-off gemeten met de CY-BOCS; de gouden standaard om ernst van OCS klachten vast te stellen). Ondanks de beperkingen van deze (ongecontroleerde) studies, kunnen deze resultaten worden gezien als eerste aanwijzingen dat deze kortdurende, intensieve CGT behandeling een waardevolle toevoeging kan zijn voor de standaard klinische zorg voor kinderen en jongeren met OCS.

Meer informatie over de publicatie
Brief intensive cognitive behavioral therapy for children and adolescents with OCD: Two international pilot studies:  
Wolters, L.H., Ball, J., Brezinka, V., Bus, M., Huyser, C., & Utens, E. (2021). Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 29, 100645. https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2021.100645.