Gezinsfact voor gezinnen met zeer complexe problemen
image/svg+xml

Gezinsfact: intensieve begeleiding en behandeling voor complexe gezinsproblemen

Informatie voor professionals

Bij Levvel begrijpen we dat sommige gezinnen geconfronteerd worden met uitdagingen die de gebruikelijke ambulante hulp overstijgen. Daarom introduceren we Gezinsfact, speciaal ontworpen voor gezinnen in Amsterdam met zeer complexe problemen, waarbij forensische en psychische problematiek centraal staan. In onze aanpak bundelen we expertises vanuit de jeugdhulp en de jeugd-ggz.

Voor wie?

Gezinsfact richt zich op Amsterdamse gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar, waarbij één of meerdere kinderen in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie. Ons doel is het voorkomen van uithuisplaatsingen en het bieden van een duurzaam veilig thuis.

Wanneer Gezinsfact?

 • Bij ernstige en complexe gezinsproblemen waarbij reguliere ambulante hulp niet volstaat.
 • Als vervolgbehandeling op begeleiding door IPA, IFA of R&B.
 • Als alternatief of aanvulling op een verblijf binnen een jeugdhulpinstelling.

Doel: meedoen in de maatschappij

We streven ernaar dat jongeren en hun gezinnen weer succesvol functioneren binnen de maatschappij. Dit houdt in dat jongeren naar school gaan of werken, zich gesteund voelen in hun gezin en sociale netwerk, en actief en veilig deelnemen aan de samenleving zonder terugval in delictgedrag.

Drie fasen van Gezinsfact

 1. Kennismakings- of verbindingsfase:
  Het opbouwen van een therapeutische relatie met alle gezinsleden.
 2. Bestendigings- of beeldvormingsfase:
  Samen met het gezin maken we een gezamenlijke analyse, gericht op motivatie en gezinsdynamiek.
 3. Veranderingsfase:
  Gerichte begeleiding en behandeling om duurzame verandering te bewerkstelligen.

Teamwerk

Gezinsfact is een multidisciplinaire aanpak waarbij het hele team betrokken is bij alle jongeren en gezinnen. Dit zorgt voor een flexibele inzet van de benodigde expertise. Vanwege de veelheid aan problemen en de veiligheidsissues bezoeken we de gezinnen, zeker in het begin, met 2 medewerkers.

De intensive care van onze forensische hulp

Gezinsfact biedt intensieve zorg, met een inzet variërend van 8 tot 16 uur per week, afhankelijk van de fase waarin het gezin zich bevindt. Deze aanpak is specifiek bedoeld voor gezinnen met complexe problematiek, inclusief LVB en psychiatrische problematiek.
De inzet van het team is zeer intensief:

 • Eerste fase: 12 tot 16 uur per week
 • Tweede fase: 12 uur per week
 • Derde fase: 8 uur per week

Aanmelding

Gezinnen uit Amsterdam kunnen met een geldige verwijsbrief, of in het kader van een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel worden aangemeld. Via het aanmeldformulier op onze website kan je een gezin aanmelden: 

Gezin aanmelden

Neem vóór de aanmelding eerst even contact met ons op:
Johan Mewe (systeemtherapeut en RGT-supervisor)
06 24775175

Lisa Wilde (GZ-psycholoog)
06 48461199

 

Gezinsfact bij Levvel: Samen werken aan een veilige en stabiele toekomst voor gezinnen