Gezinsfact voor gezinnen met zeer complexe problemen
image/svg+xml

Gezinsfact: intensieve begeleiding en behandeling voor complexe gezinsproblemen

Informatie voor professionals

Bij Levvel begrijpen we dat sommige gezinnen geconfronteerd worden met uitdagingen die de gebruikelijke ambulante hulp overstijgen. Daarom introduceren we Gezinsfact, speciaal ontworpen voor gezinnen in Amsterdam met zeer complexe problemen, waarbij forensische en psychische problematiek centraal staan. In onze aanpak bundelen we expertises vanuit de jeugdhulp en de jeugd-ggz.

Voor wie?

Gezinsfact richt zich op Amsterdamse gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar, waarbij één of meerdere kinderen in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie. Vaak is er sprake van (complexe) psychiatrische problematiek en terugkerende crisis in de thuissituatie. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met jongeren en gezinnen  die zich niet zomaar laten adviseren en weinig vertrouwen hebben in hulpverlening. Onze doelen zijn het voorkomen van uithuisplaatsing en recidive, het bieden van duurzame gedragsveranderingen en een bijdrage leveren aan het bieden van een duurzaam veilig thuis.

Wanneer Gezinsfact?

 • Bij ernstige en complexe gezinsproblemen waarbij reguliere ambulante hulp niet volstaat.
 • Als er een intensieve, flexibele, multidisciplinaire aanpak nodig is. 
 • Als eerdere begeleiding niet toereikend is geweest. 
 • Als alternatief of aanvulling op een verblijf binnen een jeugdhulpinstelling.

Doel: meedoen in de maatschappij

We streven ernaar dat jongeren en hun gezinnen weer succesvol functioneren binnen de maatschappij. Dit houdt in dat jongeren naar school gaan of werken, zich gesteund voelen in hun gezin en sociale netwerk, en actief en veilig deelnemen aan de samenleving zonder (terugval in) delictgedrag.

Drie fasen van Gezinsfact

 1. Kennismakings- of verbindingsfase:
  Het opbouwen van een therapeutische relatie met alle gezinsleden.
 2. Bestendigings- of beeldvormingsfase:
  Samen met het gezin maken we een gezamenlijke analyse, gericht op motivatie en gezinsdynamiek.
 3. Veranderingsfase:
  Gerichte begeleiding en behandeling om duurzame verandering te bewerkstelligen.

Teamwerk

Gezinsfact is een multidisciplinaire aanpak waarbij het hele team meedenkt. De hulp voor de jongere en het gezin wordt geboden door een aantal medewerkers uit het team. Dit zorgt voor een flexibele inzet van de benodigde expertise. Vanwege de veelheid aan problemen en de veiligheidsissues bezoeken we de gezinnen, zeker in het begin, met 2 medewerkers.

De intensive care van onze forensische hulp

Gezinsfact biedt intensieve zorg, met een inzet variërend van 8 tot 16 uur (directe en indirecte tijd) per week, afhankelijk van de fase waarin het gezin zich bevindt. Deze aanpak is specifiek bedoeld voor gezinnen met complexe problematiek, inclusief LVB en psychiatrische problematiek.
De inzet van het team is zeer intensief:

 • Eerste fase: 12 tot 16 uur per week
 • Tweede fase: 12 uur per week
 • Derde fase: 8 uur per week

Aanmelding

Gezinnen uit Amsterdam kunnen met een geldige verwijsbrief, of in het kader van een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel worden aangemeld. Via het aanmeldformulier op onze website kan je een gezin aanmelden: 

Gezin aanmelden

Liever eerst even overleggen? Dat kan! Johan en Lisa denken graag met je mee:

Johan Mewe (systeemtherapeut en RGT-supervisor)
06 24775175

Lisa Wilde (GZ-psycholoog)
06 48461199

 

Gezinsfact bij Levvel: Samen werken aan een veilige en stabiele toekomst voor gezinnen