Cover van het proefschrift van Carolien Konijn
image/svg+xml
Gepubliceerd op 21 april 2021

Zorg voor getraumatiseerde kinderen

Kinderen die om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien, worden vaak in een pleeggezin geplaatst. Het vertrek van huis, gecombineerd met eerdere traumatische jeugdervaringen, kan leiden tot onveilige hechtingsrelaties en gedragsproblemen. Dit soms onbegrepen gedrag van het pleegkind vormt voor veel pleegouders een uitdaging. Hierdoor eindigen relatief veel pleegzorgplaatsen eerder dan gepland en verhuizen de kinderen naar een ander pleeggezin of een vorm van residentiële jeugdhulp. Dit bedreigt het welzijn en de geestelijke gezondheid van kinderen. Op 21 mei 2021 promoveert Carolien Konijn, senior onderzoeker bij Levvel, op onderzoek naar mogelijkheden om de stabiliteit van kinderen die in een pleeggezin wonen te vergroten. Haar proefschrift toont aan dat behandeling en interventies beschikbaar zijn en ook verschil lijken te maken. Uit het proefschrift blijkt dat het van cruciaal belang is dat pleegouders het vermogen hebben om vanuit het perspectief van het kind de gevoelens, emoties en wensen van het kind te begrijpen.

Nieuws

Het verbeteren van stabiliteit in pleegzorgplaatsen blijkt essentieel voor een positieve ontwikkeling van pleegkinderen. Levvel zet daarom extra in op het vergroten van de stabiliteit door meer mogelijkheden voor ondersteuning en behandeling van pleegkinderen, hun ouders en pleeggezinnen. Dit doen we onder meer door problemen eerder in kaart te brengen, zodat we het pleegkind en de pleegouders gericht kunnen adviseren of helpen hoe ze met die problemen om kunnen gaan. 

Daarnaast biedt Levvel pleegouders de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen. Deze training draagt volgens een van de onderzoeken bij aan beter begrip van het gedrag van de kinderen bij pleegouders. Bovendien stimuleert het pleegouders om hun pleegkinderen te motiveren voor traumabehandeling, of om die vol te houden.

‘De training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen zou voor iedere pleegouder verplichte kost moeten zijn. Al is het maar om niet aan jezelf te twijfelen. Het geeft je veel inzichten. De puzzelstukjes vallen in elkaar.’ (pleegouder)

Ook Therapeutische Pleegzorg en Video-Interactiebegeleiding blijken een positief effect te hebben op de stabiliteit van pleegzorgplaatsingen. Deze behandelingen blijft Levvel - indien nodig - dan ook inzetten.

Lees hier de samenvatting van het proefschrift van Carolien Konijn.

Op vrijdag 21 mei om 11.00 uur verdedigt Carolien haar proefschrift. Wil je dit online bijwonen? Dat kan! 
Klik hier om live de verdediging te volgen (aanmelden niet nodig.)