cover van het proefschrift van Carlijn de Roos: een gezicht van een kind waar doorheen vogels vliegen
image/svg+xml
Gepubliceerd op 11 oktober 2021

Traumabehandeling succesvol bij kinderen en jongeren met PTSS en depressie

Promotie Carlijn de Roos

Nieuws

Meer dan de helft van de kinderen maken traumatische gebeurtenissen mee in hun jeugd en lopen het risico om een post-traumatische stressstoornis (PTSS) of een andere trauma-gerelateerde stoornis te ontwikkelen. Gelukkig herstelt het grootste deel zelf met behulp van steun uit hun omgeving. Voor 16% van de kinderen geldt dit helaas niet, zij houden ernstige en langdurige klachten. Daarom is een vroegtijdige en effectieve traumabehandeling erg belangrijk. Gelukkig zijn er in de laatste decennia verschillende geprotocolleerde traumabehandelingen voor kinderen en adolescenten met PTSS ontwikkeld. Carlijn de Roos, klinisch psycholoog/psychotherapeut bij Levvel, deed promotieonderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van drie van deze trauma therapieën. Op 13 oktober verdedigt zij haar proefschrift ‘Time limited trauma-focused treatment for children and adolescents’ aan de UVA in Amsterdam.

Het onderzoek van Carlijn richt zich op de Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) therapie, en twee traumagerichte cognitieve gedragstherapieën, waaronder schrijftherapie WRITEjunior. Alle drie de behandelingen bleken bij kinderen en jongeren (4-18 jaar) met PTSS na eenmalig trauma effectief in het verminderen van PTSS, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen in gemiddeld minder dan vier uur. De effecten van de behandeling werden na  drie en twaalf maanden na behandeling onderzocht. Daarbij bleef het effect bestaan en 90 tot 100 % van de kinderen herstelde. Hoewel alle drie de traumabehandelingen effect laten zien, waren er bij EMDR minder sessies nodig om dit resultaat te behalen.

Verder onderzocht Carlijn samen met collega’s het effect van EMDR bij jongeren van 12 tot 18 jaar met een depressieve stoornis. EMDR werd daarbij toegepast op onverwerkte herinneringen aan onder andere verlies, verlating, gepest of vernederd zijn. Na 6 sessies van een uur, voldeed 50% van de jongeren die deelnamen niet meer aan de diagnose depressie. Naast afname van de depressieve symptomen namen ook de posttraumatische stress- en angstsymptomen, lichamelijke klachten en gedragsproblemen af. Bij een meting 3 maanden na de behandeling, bleek het effect gehandhaafd. Een zeer hoopgevend resultaat, omdat in korte tijd een aanzienlijke verbetering in functioneren bereikt kan worden voor depressieve jongeren.

Carlijn de Roos verdedigt haar proefschrift ‘Time limited trauma-focused treatment for children and adolescents’ op woensdag 13 oktober 2021, om 14.00 u in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Lutherse Kerk, Singel 411 in Amsterdam. Heb je interesse? Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Na de officiele plechtigheid zal het proefschrift online beschikbaar komen.