Onderzoek naar gezinsaanpassing bij gezinnen met kinderen met angst en dwang
image/svg+xml
Gepubliceerd op 15 februari 2024

Heb jij 25 minuten om kinderen met een angst- of dwangstoornis te helpen?

Wij zoeken ouders met een kind ZONDER angst- of dwangstoornis.

Nieuws

Ouders met een kind met een angst- of dwangstoornis passen zich vaak aan, om moeilijke situaties te voorkomen. Ouders moeten hun kind bijvoorbeeld voortdurend geruststellen, of ze helpen hun kind om bepaalde dingen te vermijden. Levvel onderzoekt hoe gezinnen met een kind met een angst- en/of dwangstoornis zich aanpassen aan deze stoornis. Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op deze dynamiek, en hiermee de rol van gezinsaanpassingen bij de oorzaak, instandhouding en ernst van de angst en dwang beter begrijpen. Om dat goed in beeld te krijgen, hebben we een controlegroep nodig: ouders met kinderen zónder angst-/dwangstoornis.

We zoeken ouders met een kind ZONDER angst- of dwangstoornis

Ben jij een ouder met een kind van 8 tot 18 jaar, zonder angst- of dwangstoornis? En wil jij je samen met je kind inzetten om de behandeling voor kinderen met angst en dwang te verbeteren? Jouw deelname aan de controlegroep is essentieel om de resultaten te valideren. Ken je ouders die misschien willen meewerken? Fijn als je hen op dit onderzoek wijst.

Wat houdt deelname in?

  • Je kind vult een korte vragenlijst in (5-10 minuten)
  • Jij vult 3 vragenlijsten in (samen ongeveer 25 minuten)

Doel van het onderzoek

We willen voor Nederland goed onderbouwde (oorspronkelijk Amerikaanse) vragenlijsten naar gezinsaanpassing en dwingend gedrag bij kinderen met angst- en dwangklachten gratis beschikbaar maken. De vragenlijsten helpen behandelaren om meer zicht te krijgen op de situatie in het gezin en dragen bij aan betere diagnostiek en behandeling van kinderen met een angst-/dwangstoornis.

Interesse om mee te doen?

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden:

Onderzoek gezinsaanpassing

Of mail naar: fasa@levvel.nl

Samen maken we het verschil. Met jouw bijdrage help je mee om de hulp voor gezinnen met kinderen die worstelen met angst of dwang te verbeteren.