Zoon en moeder houden elkaar liefdevol vast
image/svg+xml

IGT-K: therapie voor trauma en gehechtheid bij kinderen, jongeren en hun ouders

Informatie voor verwijzers

Soms kunnen kinderen hun trauma’s moeilijk verwerken. Vooral als zij thuis langdurig ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt, met onvoldoende steun van belangrijke volwassenen om hen heen. Dat zorgt voor gedragsproblemen, gehechtheidsproblemen, emotionele problemen, of een ingewikkelde relatie met hun ouders of opvoeders. Speciaal voor kinderen bij wie de standaard traumabehandeling onvoldoende aansluit, biedt Levvel IGT-K (Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen).
 

Wat is IGT-K?

IGT-K is voor het kind én diens ouders of opvoeders. In de therapie leren ouders het gedrag en de emoties van hun kind beter begrijpen, zodat zij goed kunnen aansluiten bij wat hun kind nodig heeft. Het kind leert beter omgaan met heftige emoties, zoals verdriet en boosheid. Daarnaast leert het kind om zich te laten helpen door een betrouwbare volwassene en hierop te leren vertrouwen, zodat de gehechtheidsrelatie tussen het kind en de ouder of opvoeder sterker wordt. Zijn kind en ouder voldoende voorbereid? Dan krijgt het kind traumatherapie middels EMDR.
Een gezins- en een traumatherapeut verzorgen samen de behandeling. Beide therapeuten werken met het kind en diens ouders aan bovenstaande doelen.

Meer informatie over IGT-K lees je op igtk.nl

"Samen met mama kan ik nu over vroeger praten.”
Khadija

Tijdsinvestering

IGT-K is een intensieve behandeling van ongeveer 1 jaar, met wekelijkse behandelafspraken. Het traject begint met de (huidige) ouder(s) of opvoeder(s). Daarna zijn alle behandelafspraken met het kind én de ouders of opvoeders samen.

Voor wie is IGT-K?

IGT-K is voor kinderen tussen ongeveer 6 en 16 jaar. Jonge kinderen krijgen een aangepaste behandeling, die beter bij hun leeftijd past.
Bij de start van de behandeling is het belangrijk dat de thuissituatie zowel fysiek als emotioneel veilig is. En dat het kind op een vaste plek woont.       . Omdat IGT-K een lange, intensieve behandeling is, onderzoekt Levvel eerst of standaard (rechtstreekse) traumabehandeling een mogelijk alternatief is.


Verloop van de behandeling

Aanmeldfase
Na aanmelding en goede screening start de diagnostiekfase. We kijken of behandeling met IGT-K passend is. Of dat er eerst andere dingen gedaan moeten worden. Soms adviseren we een andere behandelmethode. In deze fase, of vooraf aan deze fase, wordt er een Voorbereidingsverhaal Traumaverwerking (VVT) gemaakt met de ouders en/of betrokkenen.  

Fase 1
In de eerste behandelfase krijgen ouders of opvoeders informatie over gehechtheid en trauma. Zij leren om integratieve opvoedingsstrategieën in te zetten, aan de hand van de oudergids ‘Integratief Opvoeden’. Ouders leren hun kind beter begrijpen en leren strategieën om hen te helpen hun emoties en gedrag te reguleren.

Fase 2
In de tweede fase van de behandeling komt het kind samen met diens ouders of opvoeders naar de behandelafspraken. De gezins- en traumatherapeut doen oefeningen met hen. Door de oefeningen leren zij hun emoties beter reguleren, versterkt de band tussen het kind en de ouders en ontwikkelt het kind positieve gevoelens over zichzelf en de ander.
De gezinstherapeut oefent met het kind en de ouders lastige situaties uit het dagelijks leven. Zo leren zij die beter begrijpen en vinden een manier om hier samen goed mee om te gaan.

Fase 3
In de derde fase start de traumabehandeling met EMDR. De band tussen ouder en kind is versterkt en het kind kan (met hulp van de ouder) beter met diens emoties omgaan. Hierdoor kan het kind beter praten over wat er gebeurd is, zodat de traumabehandeling ook kan gaan werken.      
De gezinstherapeut werkt ook in deze fase met het kind en de ouders aan lastige situaties uit het dagelijks leven.

Vragen en aanmelden

Aanmelden@levvel.nl

088 054 70 01

Of meld een gezin direct aan via het aanmeldformulier.
 

“Deze jongen heeft veel meegemaakt. Met de steun van zijn pleegouders   denken we dat hij zijn trauma’s kan gaan verwerken”
Voogd