Pleegouders met VR brillen op testen de VR film
image/svg+xml
Gepubliceerd op 28 juni 2021

VR-trainingsfilm voor pleegouders

Met Virtual Reality meer leren over de impact van een pleegkind op je gezinssituatie en omgaan met intimiteit en seksualiteit. Levvel ontwikkelt nieuw innovatief leeraanbod binnen pleegzorg.

Nieuws

Levvel ontwikkelde samen met pleegouders en professionals van Entrea Lindenhout en Xonar acht korte 360 vr-trainingsfilms over de thema’s de impact van het wonen in een pleeggezin en het omgaan met seksualiteit en intimiteit. Dit leeraanbod is gemaakt in het verlengde van het programma Versterken van de kracht van pleegouders. Behalve voor trainingen zijn de vr-films ook te gebruiken tijdens begeleidingsgesprekken en in het voorbereidingstraject van aspirant pleegouders.

"Je zit helemaal in de situatie, je bent gewoon de pleegvader."

De vr-films zijn een efficiënte manier om pleegouders in een kort tijdsbestek niet alleen van informatie te voorzien maar ook de impact van situaties te laten ervaren.
Je wordt in herkenbare pleegzorgsituaties getrokken, waarbij je het gevoel hebt dat je er zelf bij bent. Over alles wat je ziet, hoort en voelt, kun je als pleegzorgprofessional het gesprek aangaan en de link leggen naar hoe de (aspirant) pleegouder zelf reageerde in vergelijkbare situaties of zou kunnen reageren. De situaties in de vr- films gaan bijvoorbeeld over het niet goed begrijpen van bepaald gedrag van je pleegkind, neutraal reageren op loyaliteitsvragen, praten over intimiteit en seksualiteit of over veiligheid bieden aan pleegkinderen.   

 

De trainingen worden landelijk beschikbaar voor andere pleegzorgaanbieders en zijn binnenkort te vinden op het platform Pleegzorg.nl

"Gisteren mocht ik even in de huid van een pleegmoeder kruipen. Heel gaaf. Zo kwam er een scène voorbij waar een pleegmoeder haar pleegdochter moest vertellen, dat haar eigen moeder waarschijnlijk niet haar beloftes kan nakomen. Nou die kwam wel even binnen hoor! "

Meer weten?
Neem contact op met Ellen Schulze, programmaleider pleegzorg & gezinsvormen:

e.schulze@levvel.nl   

of Renate Jenema, onderzoeker/trainer:

r.jenema@levvel.nl