meisje voor een gordijn met de handen voor haar gezicht
image/svg+xml
Gepubliceerd op 1 december 2022

Onderzoek naar Korte Intensieve Traumabehandeling

Levvel onderzoekt samen met Amsterdam UMC, Mental Health Caribbean en Karakter de effectiviteit van de Korte Intensieve Traumabehandeling voor jongeren (12 jaar en ouder) met posttraumatische stressklachten.

Nieuws

Specialisten van Levvel hebben de KIT ontwikkeld omdat zij merkten dat een groep van complex getraumatiseerde jongeren onvoldoende profiteerde van de reguliere poliklinische traumabehandeling. Door de behandelduur en het voor PTSS kenmerkende vermijdingsgedrag stopt 10 tot 25% van de jongeren vroegtijdig met de behandeling. Een zorgelijke ontwikkeling, want onbehandelde PTSS is een voorspeller van chronische psychische problemen in de volwassenheid en een kwetsbaar toekomstperspectief.
 

Kan de KIT helpen om vroegtijdig afhaken van jongeren bij traumabehandelingen te verminderen? De behandelduur van de KIT is in ieder geval veel korter dan bij reguliere poliklinische traumabehandelingen: de KIT bestaat uit vijf opeenvolgende behandeldagen. Per week kunnen er drie tot vier jongeren meedoen. De jongeren volgen elke dag EMDR en TF-CBT (individueel) en psychomotorische therapie (in groepsverband). Ook de ouder(s)/verzorger(s) krijgen dagelijks begeleiding. De week wordt afgesloten met een 'sharing'. In deze sessie deelt de jongere het geschreven TF-CBT verhaal met ouder(s)/verzorger(s) en de verwijzer.
De KIT kan uitkomst bieden wanneer de behandeling tot nu toe onvoldoende helpt of als er een versnelling van het therapieproces nodig is. Het primaire doel van de KIT is het verminderen van klachten ten gevolge van traumatische ervaringen.


Promovendus Myrna Westerveld is dit jaar gestart met het effectiviteitsonderzoek van de KIT. Het promotieonderzoek wordt begeleid door Ramón Lindauer, Lisbeth Utens en Malindi van der Mheen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Levvel, Amsterdam UMC, Mental Health Caribbean en Karakter. Met dit onderzoek hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van het psychisch welzijn van getraumatiseerde jongeren en de kans op uitval tijdens de behandeling te verkleinen.

Meedoen aan het onderzoek?

Jongeren van 12 jaar en ouder kunnen de KIT behandeling volgen als:
- er sprake is van PTSS of partiele PTSS
- er behoefte is aan versnelling van het verwerkingsproces
- er eventueel al behandeling is ingezet

Verder is het belangrijk dat de ouder(s)/verzorger(s) beschikbaar zijn tijdens de KIT-week.
De KIT behandeling is een tijdelijke interventie, het verwijzend team blijft bij de jongere betrokken.

In het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de KIT, start de helft van de jongeren gelijk met de KIT. De andere helft start na 3 maanden. Dit wordt gedaan om te kijken of dit een verschil maakt in de behandeluitkomsten. Bij een standaard behandeltraject komt het vaak voor dat er een wachttijd van 3 maanden (of langer) is. Door loting wordt bepaald in welke groep een jongere komt.

Als een jongere aan het onderzoek meedoet, dan betekent dit dat de jongere en zijn/haar ouders naast de reguliere vragenlijsten, extra interviews en vragenlijsten krijgen. Dit gebeurt bij 3, 6 en 9 maanden na de KIT-week. We doen deze extra metingen, omdat we goed willen begrijpen hoe de behandeling werkt, ook op de lange termijn.

Geplande KIT-weken in 2023:

  • 23-27 januari 2023
  • 6-10 maart 2023
  • 17-21 april 2023
  • 5-9 juni 2023
  • 17-21 juli 2023
  • 25-29 september 2023
  • 6-10 november 2023
  • 18-22 december 2023

Aanmelden of meer weten?


Klik hier voor de folder over de KIT

Of mail naar:

aanmelden@levvel.nl

Meer weten over het wetenschappelijk onderzoek naar de KIT-week?
Mail naar: 

KIT-onderzoek@levvel.nl