mentale vooruitgang boek
image/svg+xml
Gepubliceerd op 15 september 2022

Mentale vooruitgang van gezinnen

Hoe kunnen we kinderen het beste tot volle bloei laten komen? Hoe kunnen we gezinnen mentaal krachtiger maken? Het boek De mentale vooruitgang van gezinnen geeft antwoord op deze belangrijke vragen. Belangrijk, omdat gezinnen via de kinderen de toekomst van ons land bepalen.  Levvel is één van coauteurs van dit boek.

Nieuws

In dit nieuwe boek over Mentale Vooruitgang, dat staatssecretaris Maarten van Ooijen op 23 september in ontvangst neemt, onderzoekt een denktank van deskundigen wat jeugd en gezin nodig hebben om er mentaal op vooruit te gaan. Vanuit een realistisch, wetenschappelijk verantwoord mensbeeld stelt de denktank fundamentele vragen: Hoe kijken we in Nederland eigenlijk aan tegen ouderschap en opvoederschap? Welke gewoonten hebben we als samenleving rond opvoeden en opgroeien? Welk gedachtegoed ligt hieraan ten grondslag? 

Bestel het boek hier

Een werkelijk gezinsvriendelijke samenleving

Het boek laat zien hoe we onszelf als samenleving kunnen ontworstelen aan oude, beperkende pedagogische overtuigingen, mentale krampachtigheid en mentale onbeholpenheid. Het beschrijft hoe we op termijn komen tot gelukkiger, betrokkener, socialer, betekenisvoller, en daadkrachtiger gezinnen. Gezinnen waarin kinderen zich mentaal volledig en krachtig kunnen ontwikkelen.

In ‘De mentale vooruitgang van gezinnen’ betoogt de denktank dat in de opvoeding de mentale gezondheid zeker zoveel aandacht krijgt als de fysieke gezondheid. Wetenschappelijke, pedagogische en psychologische kennis moet beter worden benut bij het inrichten van een werkelijk gezinsvriendelijke samenleving. 

mentale vooruitgang schijf

Praktische tips

Dit boek is nuttig leesvoer voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van kinderen, in hun opvoeding en in de vraag hoe je als opvoeder samen met hen een fijn gezin kunt vormen. Met de  ‘Mentale Schijf van Vijf voor Opvoeders’ geeft de denktank praktische tips over wat opvoeders kunnen doen en laten om de mentale kracht van hun gezin te vergroten. Het is ook een boek voor mensen met een passie voor publieke en geestelijke gezondheidzorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. De denktank heeft ook een grote hoeveelheid nuttige aanbevelingen voor hoe onder meer gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, werkgevers en de rijksoverheid Nederland daadwerkelijk een gezinsvriendelijke samenleving kunnen maken. 

Denktank Mentale vooruitgang van Jeugd en Gezin

Nederland is in materiële zin rijker dan ooit maar mentaal gaat het echter niet zo goed met ons. Een toenemend aantal Nederlanders lijdt aan een angststoornis, slikt antidepressiva, klaagt over psychische druk en lijdt burn-out verschijnselen – om slechts enkele problemen te noemen. De Denktank Mentale Vooruitgang publiceerde in 2021 het boek Mentale vooruitgang. Hierin worden suggesties gedaan voor nieuwe richtingen van denken en doen die bijdragen aan een mentaal krachtigere samenleving in het algemeen. De Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin is in 2021 voortgekomen uit de Denktank Mentale Vooruitgang. Deze nieuwe denktank bestaat uit een groep wetenschappers, deskundigen en bestuurders die in juni 2021 de krachten hebben gebundeld. Het boek, de artikelen en de modellen van de denktank zijn het resultaat van een collectieve inspanning. Alle leden van de denktank zijn coauteur.  Waaronder dus ook Levvel.