meisje staat tegen een muur met graffiti
image/svg+xml
Gepubliceerd op 8 februari 2023

Maak van 18 geen afzien

Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn 

Afgelopen week was de campagneweek van het Vergeten Kind. Deze stond vooral in het teken van het Manifest: laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Levvel heeft dit Manifest mede ondertekend.

Nieuws

Standpunt Levvel

Niet elke jongere is met 18 jaar klaar om te verhuizen, te wisselen van hulpverlener of in staat om op eigen benen te staan. Daarom wordt met het manifest meer ruimte gevraagd voor deze jongeren, zodat zij zo normaal mogelijk in eigen tempo de volgende stap naar zelfstandigheid kunnen zetten. Wij ervaren dat gemeenten wisselend omgaan met waar je als 18-jarige terecht kan voor hulp. Dit betekent in de praktijk dat niet alle jongeren de hulp krijgen die het beste bij hen past met het risico dat ze tussen wal en schip vallen. Daarom staat Levvel  vierkant achter het Manifest en is medeondertekenaar. Het Manifest roept de politiek op de volgende acties te ondernemen: 

  1. Laat leeftijdgrenzen los in beleid en praktijk, want volwassen worden is een proces; 
  • Wij pleiten ervoor dat toekomstgericht werken de norm wordt en geen jongere wordt losgelaten voordat de Big5 in orde is; 
  1. Is Verlengde Jeugdhulp passend, zet dit dan zonder voorbehoud in; 
  • Wij pleiten ervoor de bewijslast om te keren; 
  • Wij pleiten ervoor dat jongeren tot 23 jaar de optie hebben om terug te vallen op de jeugdzorg. 
  1. Zorg voor bestaanszekerheid; 
  • Wij pleiten voor een taakstelling voor gemeenten voor het huisvesten van jongeren uit residentiele voorzieningen; 
  • Wij pleiten ervoor de jongeren-norm voor bijstand uit de Participatiewet te halen voor jongeren die jeugdhulp met verblijf hebben gehad.  

De Staatssecretaris van Jeugd en Preventie staat op het standpunt dat zorgaanbieders de jongeren die dit betreft goed moeten voorbereiden en begeleiden naar hun 18e. Vanzelfsprekend is goede begeleiding naar deze overgang heel belangrijk, echter niet alle jongeren zijn op hun 18e klaar om deze overgang te maken.

Wat doet Levvel? 

Levvel erkent de verantwoordelijkheid die zorgaanbieders hebben om jongeren goed te begeleiden naar de overgang van 18 jaar. We werken bijvoorbeeld in Amsterdam samen met partners uit het 18+ veld (de Combinatie) en de gemeente  met het vormgeven van een brug tussen jeugdhulp en volwassenzorg. Zodat jongeren een soepele overgang kunnen maken. Wat Levvel betreft stoppen we pas als de Big5 op orde is of als de jongere goed geland is bij vervolghulp!  Onze wens is dat we dat voor alle jongeren in alle gemeenten goed regelen.

Levvel vindt de zorg voor de jongeren die dit betreft een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ziet daarin ook een verantwoordelijkheid voor gemeenten, het Rijk en de samenleving als geheel.  Die verantwoordelijkheid staat mooi verwoord in het Manifest.

Levvel heeft gekozen voor toekomstgerichte begeleiding aan jongeren 16+ met de werkwijze toekomstgericht werken en werkt hierin samen met andere partijen, zoals in de Combinatie, met Jeugdzorg Nederland (Jongeren beter voorbereiden op zelfstandigheiden het Nederlands Jeugdinstituut (kennisdossier Jeugd naar Volwassenheid).

 

 

Op de hoogte blijven?

Nieuws van Levvel in je inbox? Zo'n 4 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief.

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief