onderzoek jeugdspecialist in de buurt
image/svg+xml
Gepubliceerd op 13 december 2022

Integraal werken met de ‘Jeugdspecialist in de Buurt’

Kinderen met problemen bij het opgroeien en/of ouders met problemen bij het opvoeden moeten in hun eigen omgeving hulp krijgen, in eerste instantie van een wijkteam. Als de problemen ernstig zijn of specifieke deskundigheid vragen, is specialistische hulp nodig. Ouders en jongeren willen niet dat ze hiervoor worden 'doorverwezen' naar locaties ver weg, maar dat de specialistische hulp 'erbij gehaald' wordt door de hulpverlener van het wijkteam. Dit is 1 van de conclusies uit onderzoek naar de werkwijze van het ‘Jeugdspecialist in de buurt-team’. Levvel ( C. Konijn en J. Peeters) voerde dit onderzoek uit met ZonMw-subsidie van september 2020 tot september 2022.

Nieuws

In het ZonMw-onderzoek is nagegaan hoe de specialisten de hulp aan gezinnen het beste kunnen geven door samen lerend te ontwikkelen aan de hand van ervaringen van cliënten en samenwerkingspartners, en resultaten van de hulp.

Gedeelde verantwoordelijkheid en korte lijnen

Het Jeugdspecialist in de buurt-team bestaat uit jeugdhulpverleners met diverse expertises verbonden aan jeugdhulporganisaties die door het wijkteam 'erbij worden gehaald'. Het onderzoek heeft conclusies en aanbevelingen opgeleverd voor het vervolg van gebiedsgericht werken in Amsterdam. Voor goede samenwerking is van belang: gedeelde verantwoordelijkheid en korte lijnen met de moederorganisatie. Gezinnen ervaren teamwork van de professionals die hen gelijktijdig helpen en vinden het prettig om niet (ver) te reizen. Aandachtspunten zijn: meer gebruik maken van het informele netwerk van gezinnen en van de sociale basisvoorzieningen in de wijk.

E-learning

De resultaten van het onderzoek, lessen, ervaringen en bevindingen, zijn verwerkt in de e-learning ‘Integrale specialistische jeugdhulp in de buurt’. Deze e-learning gaat over het werken in integrale specialistische jeugdhulpteams in de buurt, dichtbij de gezinnen. De e-learning is bestemd voor studenten van de HvA en InHolland (pedagogiek, social work) en als bijscholing voor beginnende jeugdprofessionals. In vier onderdelen komt de samenwerking met jeugdspecialisten aan bod.

Klik hier voor meer informatie en producten

Klik hier voor meer informatie over de e-learning