Ouders uit de ouderraad zetten zich in voor alle ouders
image/svg+xml
Gepubliceerd op 21 mei 2024

Help jij mee om de stem van ouders te laten horen?

De Ouderraad is op zoek naar ouders die willen meepraten over belangrijke onderwerpen, advies willen geven en zich samen met ons willen inzetten om de jeugdhulp verder te verbeteren. 

Nieuws

Ouderraad

Wij vertegenwoordigen ouders waarvan een kind door Levvel behandeld of begeleid wordt. We willen weten wat er leeft, wat er goed gaat en wat er beter kan. We volgen ontwikkelingen op de voet, laten ons informeren op belangrijke thema’s en organiseren bijeenkomsten voor ouders. 

De Ouderraad is onderdeel van de Centrale Cliëntenraad. Samen met de Pleegouderraad, de Jongerenraad en Kinderraad denken, praten en beslissen wij mee over de hulp en het beleid van Levvel. Dit noemen we Medezeggenschap. We geven (gevraagd en ongevraagd) advies over onderwerpen die voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders belangrijk zijn. Zo dragen we ons steentje bij aan (verbeterde) zorg en hulpverlening. 

Wat ga je doen?

Ongeveer één keer per maand hebben we een online vergadering met de Ouderraad, meestal ’s avonds en aan het begin van de week. We organiseren gemiddeld drie keer per jaar een Oudercafé en soms nemen we deel aan andere activiteiten. Twee leden van de Ouderraad gaan ongeveer eens per maand naar vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad, deze zijn afwisselend op locatie of online. 

Er zit natuurlijk ook leeswerk bij. Levvel vraagt regelmatig wat de Ouderraad ergens van vindt, bijvoorbeeld advies over de herinrichting van een vestiging of advies over het breder inzetten van online hulpverlening. De Ouderraad heeft een ondersteuner die taken uit handen neemt zoals het notuleren tijdens overleg en het assisteren bij het organiseren van activiteiten zoals het Oudercafé. 

Wie zoeken we?

We zoeken ouders die zich voor alle ouders en hun kinderen, die zorg krijgen of hebben gekregen bij Levvel, willen inzetten. Werkervaring of opleiding is niet belangrijk. Betrokkenheid en een positief kritische blik des te meer. Voor een gezonde Ouderraad zijn we op zoek naar vier nieuwe ouders. 

Wat krijg je ervoor terug?

Je krijgt de kans om te werken aan de (verbeterde) kwaliteit van jeugdzorg. Je inzet is op basis van vrijwilligheid, je krijgt wel een vergoeding van ongeveer 35 euro per bijeenkomst en je reiskosten worden vergoed.

Heb je interesse?

Wil je meer weten of heb je interesse om aan te sluiten bij de Ouderraad? Wil je een keer vrijblijvend een overleg bijwonen om te zien wat de Ouderraad doet? Neem contact op met 
Anouk Stilkenboom, ondersteuner van de Ouderraad via: 

06 396 377 68  
ouderraad@levvel.nl