image/svg+xml

In zes stappen naar pleegzorg

Wil jij iets doen voor een kind dat niet thuis kan wonen? Denk je erover om pleegouder te worden? Dan ben je welkom bij Levvel. Samen doorlopen we de volgende zes stappen.

Pleegzorg
Jouw huis een tweede thuis
1
1. Informatiebijeenkomst

Denk je erover na om pleegouder te worden? Kom dan eens naar een (online) informatiebijeenkomst. Een pleegzorgtrainer en een ervaren pleegouder geven antwoord op al je vragen.

2
2. Verkennende gesprekken

Besluit je om pleegouder te worden? Dan vragen wij bij de Raad voor de Kinderbescherming een ‘verklaring van geen bezwaar’ aan. We voeren meerdere gesprekken met jou (én met je partner, als je die hebt). We bespreken waarom je pleegouder wil worden. Ook bekijken we of je aan bepaalde voorwaarden voldoet:

  • Je bent minimaal 21 jaar.  
  • Je kunt een kind of jongere een stabiele leefsituatie bieden.
  • Je stemt in met het traject om pleegouder te worden en de algemene voorwaarden van Levvel voor pleegouders.
3
3. Training

Om je voor te bereiden om het pleegouderschap, volg je een ‘STAP-training’. Dit staat voor Samenwerking Teamwerk Aspirant Pleegouders. Hier leer je van alles over thema’s als: verlies, hechting, gedrag en de impact op jouw eigen leven of gezin.

4
4. Matching

Ben je 'geaccepteerd' als pleegouder? Geweldig! We starten dan met het matchingsproces. We kijken naar de behoefte van de kinderen die wachten op een plek. En naar de verwachtingen en wensen van de eigen ouders van het kind. Denken wij dat er een goede match is? Dan nemen we contact met je op.

5
5. Kennismaken en plaatsing

Vervolgens maken we een afspraak voor een matchingsgesprek. Is iedereen het ermee eens is dat het kind bij jou komt wonen? Dan maken jij en het kind kennis. Bij jou thuis, of in de eigen omgeving van het kind. Daarna spreken jullie nog een paar keer af om elkaar beter te leren kennen. Als alles goed gaat komt het kind bij je wonen.

6
6. Begeleiding

Je krijgt begeleiding van een pleegzorgmedewerker van Levvel. Hij of zij ondersteunt je in het contact met de ouders. En voert persoonlijke gesprekken met je pleegkind. Bij je pleegzorgmedewerker kun je met al je vragen terecht.