Vader slaat zijn arm om zijn zoon heen, ze kijken samen naar buiten
image/svg+xml

Gezinshuisouder, iets voor jou?

Een gezinshuis is een ‘gewoon’ huis in de regio Amsterdam. In een gezinshuis wonen kinderen van 10 tot 18 jaar die veel met jeugdzorg te maken hebben gehad. De kinderen worden opgevoed door een gezinshuisouder, die ondersteund wordt door Levvel.

Gezinsouder

Als gezinshuisouder voed je, het liefst samen met je partner, kinderen op in een huis van Levvel. Een gezinshuis biedt plek voor één tot vier kinderen. Het leven is er zo normaal als mogelijk, maar ook zo bijzonder als nodig. Het belangrijkste is dat de kinderen er opgroeien in een warme en positieve omgeving, dat er liefde, zorg en aadacht voor hen is.

Het opvoeden doe je niet alleen. Je krijgt ondersteuning van Levvel. Samen met de maatschappelijk werker zorg je bijvoorbeeld voor een positief opvoedingsklimaat en bespreek je hoe het contact met de ouders van het kind moet worden vormgegeven.

Wil jij van opvoeden je werk maken, heb je een lange adem en een warm hart? 

Meer over gezinshuisouder worden