Feelee app
image/svg+xml
Gepubliceerd op 31 mei 2022

Nieuwe Feelee app om mentale weerbaarheid te stimuleren

Vandaag starten de eerste proeftuinen waarbij professionals van Levvel en Triade Vitree de nieuwe app Feelee inzetten in hun behandeling. Feelee is ontwikkeld met jongeren, wetenschappers, ontwerpers en behandelaars om beter zicht te krijgen op hoe jongeren zich voelen. De proeftuinen hebben als doel te leren hoe de app jongeren helpt bij het krijgen van inzicht in hun emoties. Wat vervolgens bijdraagt aan het vergroten van hun mentale weerbaarheid.

Nieuws
Feelee

Er zijn op dit moment ruim 400.000 jongeren die begeleid worden door jeugdhulp in Nederland. En het aantal jongeren dat last heeft van mentale klachten neemt jaarlijks toe. Deze stijging blijkt ook uit de toenemende vraag naar jeugdhulps, waardoor ook de wachttijden toenemen.. Dit is een groeiend maatschappelijk probleem, voor jongeren, hun omgeving en de jeugdhulp. Mentale gezondheid start met bewustzijn van je emoties.

 

Wachttijd nuttig benutten

De Feelee app is beschikbaar voor alle jongeren als gratis download in de appstores. Liset van der Glasvan Levvel: “Het is zonde om de wachttijdvoor een behandeling niet te benutten.  Door in de wachttijd gebruik te maken van slimme apps zoals Feelee, kunnen jongeren op een laagdrempelige manier zelf al aan de slag. Het zou mooi zijn als dit altijd een onderdeel zou zijn in de wachttijd.  Zo maak je van een wachttijd een nuttige tijd.”

 

Inzicht in gevoelens en gedrag

De Feelee app richt zich op jongeren van 14 tot 18 jaar die begeleid worden dooreen jeugdhulporganisatie. In de app leggen jongeren dagelijks vast hoe ze zich voelen met behulp van vijf korte vragen die beantwoord worden door middel van emoji’s. Daarnaast leest de app passieve data uit de telefoon: het aantal gezette stappen en uren slaap. De gerapporteerde emoties en de data van het gedrag worden per dag in een dashboard op de telefoon weergegeven. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in gesprekken met hulpverleners en door jongeren zelf om inzicht te krijgen in hun gemoedstoestand. Erwin Pfeiffer, programmamanager zorgtechnologie & innovatie bij Triade Vitree, vertelt waarom Triade Vitree start met deze proeftuin: “Feelee is voor ons een mooi voorbeeld van ondersteunende digitalisering in de zorg. De behandeling van jongeren vindt veel nog fysiek plaats terwijl zij een online leven leiden. Door deze twee werelden met Feelee aan elkaar te verbinden hopen we betere resultaten te behalen in de behandeltrajecten.”   

 

Onderzoek als uitgangspunt

Eerder onderzoek en haalbaarheidsstudies tonen de potentiële meerwaarde van de Feelee app aan: het kan de motivatie voor behandeling vergroten doordat jongeren op laagdrempelige wijze hun emoties kunnen uiten. Tevens zijn de resultaten uit een eerdere pilot met een prototype van de app in de forensische jeugdhulp veelbelovend: jongeren zijn blij dat ze via een app hun gemoedstoestand weer kunnen geven en dat behandelaars dit benutten in hun wekelijkse contacten. Voor verdere doorontwikkeling van de app tot een effectieve toepassing wordt onderzoek in de vorm van proeftuinen gedaan.

 

Samenwerking voor maatschappelijke impact

Levi van Dam, orthopedagoog en landelijk kwartiermaker bij Garage2020: “We hebben een langetermijnvisie voor Feelee waarin de app jongeren en therapeuten faciliteert in een on demand dienstverlening. In de toekomst is de app in staat om jongeren aantrekkelijke op maat tips en suggesties te bieden waarmee zij zelf hun mentale weerbaarheid kunnen vergroten.”

Naast de kernpartners zijn betrokken: het Centrum voor Wiskunde en Informatica, TU Delft, het Amsterdam UMC, de UvA en EUR als onderzoekspartners. T-Mobile Futurelab, MIND, Trimbos en Zilveren Kruis ondersteunen met de onderzoekspartners een subsidieaanvraag bij NWO voor meerjarig wetenschappelijk onderzoek. Als praktijkpartners zijn diverse zorgorganisaties, gemeenten en scholen betrokken; onder andere Triade Vitree, Levvel, Combinatie jeugdhulp, gemeente Utrecht & ROC Midden Nederland.

Links

 
Vragen? Misschien vind je bij veelgestelde vragen het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.