zorgprestatiemodel
image/svg+xml
Gepubliceerd op 21 december 2021

Een nieuwe bekostiging voor GGZ zorg: het Zorgprestatiemodel

Word je in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), bijvoorbeeld bij Levvel? Dan krijg je te maken met een nieuwe bekostiging. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe jouw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Nieuws

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

 

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijg je in 2021 een GGZ behandeling binnen Levvel en loopt je behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert Levvel volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of je eigen risico moet betalen.

In deze folder lees je wat je gaat merken van de nieuwe bekostiging. Of bekijk het animatiefilmpje

Kijk ook eens op deze pagina's