kinderrechters in gesprek over pleegzorg
image/svg+xml

Mooi gesprek met kinderrechters over pleegzorg

Op donderdag 4 juli jl. ontvingen we op ons hoofdkantoor kinderrechters, gerechtsjuristen en stagiaires van de rechtbank Amsterdam voor een werkbezoek. Vanuit Levvel vinden we het belangrijk om kinderrechters goed te informeren over wat er allemaal bij een pleegzorgplaatsing en bij het pleegouderschap komt kijken.

Uitspraken van kinderrechters hebben immers veel impact op het pleegkind en op het verloop van een pleegzorgplaatsing. Daarnaast horen we graag wat wij zelf anders of beter kunnen doen, zodat kinderrechters beter in staat zijn om beslissingen te nemen.

Werkbezoek

Drie uur was natuurlijk te kort. We hebben verteld over de stappen om bestandspleegouder te worden en over de verschillen tussen bestands- en netwerkpleeggezinnen. Het verhaal van pleegouder Erik die samen met zijn vrouw al 14 jaar voor 2 zusjes zorgt, maakte indruk. Het ging o.a. over onvoorwaardelijke zorg en liefde, over de samenwerking met de ouders van deze meisjes en over hoe de 2 oudere zoons van Erik en zijn vrouw pleegzorg ervaren. Het ging ook over het zoeken van steun toen het in de puberteit moeilijker werd en hoe de vaste pleegzorgwerker, de inzet van weekendpleegzorg en behandeling door het therapeutisch pleegzorgteam hierbij helpt.   

Aan de hand van beeld- en geluidsfragmenten hebben we verteld over onze visie ‘Opgroeien in 2 families’, waarbij aandacht is voor alle perspectieven (kind, ouders, pleegouders, eigen kinderen van pleegouders) en het proces dat een ieder doormaakt na een uithuisplaatsing. Ook informatie over hechting en loyaliteit mocht tijdens het werkbezoek niet ontbreken. De uitleg over hoe het brein bij kinderen, waarbij sprake is geweest van onveiligheid in de gehechtheidsrelatie, moeilijk tot rust komt en regelmatig in een alarmstand verkeert, was behulpzaam om te begrijpen wat er met name in spannende situaties gebeurt.

Tot slot hebben we nog over enkele dilemma’s uitgewisseld, o.a. over hoe kinderrechters kunnen bijdragen aan een goed verloop van een begeleide omgang. Vanuit de kinderrechters werd opnieuw aangegeven dat zij vaker pleegouders en pleegzorgwerkers bij de zittingen zouden willen zien. Dit omdat juist pleegouders en pleegzorgwerkers goed kunnen aangeven hoe de pleegzorgplaatsing verloopt. Deze informatie kan ook schriftelijk gegeven worden, voorafgaand aan een zitting.