ervaringsverhaal meisje 10 op straat
image/svg+xml

Superhelden training voor kinderen met autisme (ToM-e training)

Informatie voor ouders

De ToM-e training helpt je kind om haar of zijn sociale gedrag te verbeteren, doordat het samen met avatar ToM een 'superheldentraining' volgt. Deze groepsbehandeling is er voor kinderen van 8 tot 12 jaar met een vorm van autisme.

Voor wie?

Je kind kan aan de training meedoen als het:

 • een gemiddeld intelligentieniveau heeft
 • gemotiveerd is om aan de training mee te doen
 • zich ruim een uur kan concentreren op de training

Het doel

ToM staat voor Theory of Mind, ook wel inlevingsvermogen genoemd. Veel kinderen met autisme vinden het moeilijk zich in te leven in anderen. Ze snappen niet wat een ander bedoelt of houden geen rekening met de gevoelens van anderen. In deze training leert je kind om zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen. Ook leert je kind sociale situaties beter inschatten. De training helpt ook om het sociale gedrag te verbeteren. De ToM-e training is een deels digitale versie van de ToM training. In de ToM-e training worden de bijeenkomsten ondersteund met extra online oefeningen en aanvullende informatie.

“Onze dochter heeft op een hele leuke manier geleerd om zich meer in anderen in te leven. Wij zijn erg enthousiast over de ToM  -e training.”

Werkwijze

De training duurt 8 weken. Iedere week is er een bijeenkomst op een locatie van Levvel.  Die bijeenkomst duurt steeds één uur en 15 minuten en wordt begeleid door 2 of 3 groepstrainers.  Er doen zes kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd mee aan de behandeling. Naast de bijeenkomsten doen jij en je kind via het online platform ‘Jouw Omgeving’ oefeningen die de behandeling ondersteunen.

Superhelden training voor je kind

Tijdens de ToM-e training oefent je kind aan de hand van verhalen, sprookjes, spelletjes en rollenspellen. Je kind volgt een ‘superhelden training’, waarbij het missies uitvoert en gadgets verdient. In de training leert je kind:

 • waarom het belangrijk is om goed naar anderen te kijken
 • emoties  bij jezelf herkennen
 • emoties bij anderen herkennen
 • doen alsof
 • het verschil tussen denken en voelen
 • dat verschillende mensen anders kunnen denken over dezelfde situatie
 • dat mensen andere dingen kunnen zeggen dan dat ze bedoelen (ironie)

Aan het einde van de bijeenkomst word jij als ouder of verzorger opgehaald. Je kind vertelt dan wat het die dag geleerd heeft. Na elke bijeenkomst krijgt je kind een kleine thuisopdracht (‘missie’) mee die het in ‘Jouw Omgeving’ kan maken.

Thema

Iedere bijeenkomst heeft een ander thema. Bijvoorbeeld: ‘Kijken vanuit iemand anders: wat zou de ander leuk vinden?’. Na de bijeenkomst ga je thuis samen met je kind oefenen met dit thema. We helpen je hierbij door een voorbeeldoefening te geven. Door samen te oefenen, leert je kind dat het  de dingen die tijdens de training geleerd zijn, overal kan gebruiken.

Voor ouders

Als ouder heb je een belangrijke rol in het slagen van de training. Daarom horen er ook 2 ouderbijeenkomsten bij de training. In deze bijeenkomsten komen alle ouders of verzorgers van de kinderen die de training volgen bij elkaar. De ouderbegeleiders leiden de bijeenkomst. Zij leggen uit: 

 • wat de doelen van de training zijn
 • hoe we met elkaar aan deze doelen kunnen werken
 • hoe u uw kind kunt helpen om wat het op de training leert in dagelijkse situaties toe te passen.

Tijdens de ouderbijeenkomsten kun je ook vragen stellen en ervaringen delen met andere ouders of verzorgers.

Onderzoek naar de werking

Door onderzoek hopen we meer te weten te komen over de werking van de training. Met de resultaten kunnen we de behandeling van kinderen met een vorm van autisme verder verbeteren. De afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt hoe goed de ToM-e training werkt. Is een kind na afloop van de training echt sociaal vaardiger? Toont het meer inzicht in emoties? Kan het zich beter inleven in andere mensen? Bij welke kinderen werkt de ToM-e goed en bij welke kinderen  minder?

Meld jij je kind aan voor de ToM-e training? Dan vragen we of je mee wilt werken aan dit onderzoek. Hiermee help je mee om de zorg voor kinderen met een vorm van autisme te verbeteren. Deelname aan het onderzoek is niet verplicht. Wil je niet deelnemen? Dan heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de deelname aan de training.


Doet u mee aan het onderzoek?

Als u meedoet aan het onderzoek krijgt je zoon of dochter 2 keer een uitnodiging om naar Levvel te komen voor ongeveer anderhalf uur. We gaan je kind dan testen: het krijgt verschillende taakjes te doen en moet verschillende vragen beantwoorden. Daarnaast vragen we jou om een aantal vragenlijsten in te vullen over je kind. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, vragen we ook de leerkracht van je kind om een vragenlijst in te vullen. Dit doen we: of 8 weken en 1 week voor de start van de training, of 1 week voor en 1 week na de training.

Na afloop van de ToM-e training bespreken de groepstrainers met alle ouders het verloop van de training. Je krijgt dan ook de testresultaten van je eigen kind.

Aanmelden en informatie

Wil je je kind aanmelden voor de ToM–e training? Neem dan contact op met de casemanager van je kind. Deze persoon kan je kind opgeven voor de training.

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met:
Emeline van Wettum, e.vanwettum@levvel.nl


Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met:
Emeline van Wettum via e.vanwettum@levvel.nl of Sander Begeer via s.begeer@vu.nl.

 

Contactgegevens

Levvel, polikliniek voor autisme spectrum stoornis
Bezoekadres: Rijksstraatweg 145, 1115 AP  Duivendrecht
Postadres: Postbus 303, 1115 ZG  Duivendrecht

020 890 19 00

steljevraag@levvel.nl
 

Levvel

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Van opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg, TOPGGz en acute hulp: wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe situaties weer op weg. Zodat zij met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben en staan 24/7 voor hen klaar. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, gezinshuizen of een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, betrekken we de volwassen-ggz.