VR-tool voor kinderen met selectief mutisme
image/svg+xml

VR-tool voor de behandeling van kinderen die te bang zijn om te praten

Het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics van Levvel wil een virtual reality tool ontwikkelen om daarmee de behandeling te verbeteren van kinderen die te bang zijn om te praten (selectief mutisme). Met jouw donatie help je mee om de VR-tool te ontwikkelen.

Sponsoractie
Tikkie naar Stichting Steun Emma

Scan de QR code en doneer. Of maak jouw donatie over via https://tikkie.me/pay/Steunemma/2xdzwi2iRoSjiRaUQmhy3F  

Selectief mutisme

Kinderen met selectief mutisme praten consequent niet in situaties waarin dat wel verwacht wordt. Een kind praat dan bijvoorbeeld wel thuis, maar durft op school niets te zeggen. Selectief mutisme is een angststoornis. Als er geen behandeling plaatsvindt, kan selectief mutisme veel impact hebben: schooluitval, beperkte toekomstperspectieven en complexe, chronische angst- en stemmingsproblemen. Daarom is effectieve behandeling cruciaal.

Praten op school

Levvel speelt een toonaangevende rol op het gebied van  wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van selectief mutisme te verbeteren. Experts van Levvel  hebben een innovatieve gedragstherapeutische behandeling ontwikkeld voor kinderen tussen de 3 en 18 jaar met selectief mutisme: ‘Praten op school, een kwestie van doen’. “Het bijzondere aan deze gedragstherapeutische behandeling is dat de behandeling op school plaatsvindt, de plaats waar het probleem doorgaans het meest belemmerend is”, aldus prof. dr. Lisbeth Utens, internationaal expert op het gebied van angststoornissen en cognitieve gedragstherapie, en werkzaam bij Levvel.

Virtual Reality Exposure

Vanuit de wetenschap is onomstreden aangetoond dat geleidelijke blootstelling (exposure) aan de gevreesde situaties effectief is om angst te behandelen. Om de behandeling van selectief mutisme te verbeteren en kinderen beter te kunnen laten oefenen, wil Levvel in samenwerking met het Amsterdam UMC, Virtual Reality Exposure (in de vorm van een  VRE-tool) inzetten naast de face-to-face behandeling. De tool wordt ontwikkeld in samenwerking met het Visualisation Lab van de UvALisbeth Utens: “Een gespecialiseerde VRE-tool geeft kinderen de mogelijkheid om in een virtuele schoolomgeving te oefenen met praten op school en in de klas. Dit verlaagt de drempel naar het praten in de werkelijkheid en maakt de kans op succes groter. En juist daarom verbind ik me aan deze actie. Met deze tool kunnen we kinderen met selectief mutisme beter helpen.”
 

Voordelen van de VR Tool

Lisbeth: “Groot voordeel van de VRE-tool is dat het kind, met therapeut of ouders, ook op andere locaties kan oefenen. Bijvoorbeeld in de behandelkamer of thuis. Zo kan een kind in een veilige omgeving en op eigen tempo oefenen.” De kinderen kunnen met de VRE-tool naar een virtuele, driedimensionale klas gaan, waarin ze stapsgewijs leren praten (van blazen, naar fluisteren, en hardop goedemorgen zeggen tegen een klasgenootje, dan tegen de leerkracht en zo steeds verder). Hierbij kunnen de therapeut of de ouders  meekijken en goed in de gaten houden hoeveel de spanning oploopt en kunnen zij het kind gelijk begeleiden in het toepassen van de geleerde technieken. De  VRE-tool is makkelijk toegankelijk en biedt kinderen en gezinnen de mogelijkheid om vaker te oefenen, op voor hen geschikte tijden. Zo maakt de VRE-tool een realistische, kindvriendelijke en interactieve manier van oefenen mogelijk. En kunnen de geleerde technieken bij het kind beter beklijven en worden toegepast in de schoolsituatie.

Wetenschappelijk onderzoek

Levvel en het Amsterdam UMC gaan met een promotieonderzoek de toegevoegde waarde van de VRE-tool aan de reguliere behandeling onderzoeken. Als dit  wetenschappelijk onderzoek aantoont dat de VRE-tool effectief is, dan zal deze breed worden ingezet om de behandeling voor kinderen met selectief mutisme te verbeteren.

Jouw bijdrage maakt het verschil

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis wil samen met Levvel en het Amsterdam UMC geld ophalen voor de ontwikkeling van de virtual reality tool, om VR-brillen en laptops aan te schaffen zodat kinderen thuis kunnen oefenen en voor meer onderzoeksuren voor het onderzoek naar de effectiviteit van de virtual reality tool.  

Help je mee om de VR-tool voor kinderen met selectief mutisme te ontwikkelen?

Jouw bijdrage is van harte welkom! Via de QR-code maak je via een Tikkie een zelfgekozen bedrag over aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, voor de ontwikkeling van de VR-tool. Bedankt, mede namens Lisbeth Utens.

Poster VR-tool voor de behandeling van selectief mutisme

Help je mee om geld op te halen voor de VR-tool?
Je kunt hier de flyer downloaden:

Flyer VR-tool selectief mutisme