vader en zoon troost
image/svg+xml

Samenwerken met gezinnen

Kinderen en jongeren vormen zich in relatie tot anderen en worden beïnvloed door hun omgeving. Het gezin waarin je opgroeit speelt een belangrijke rol in je ontwikkeling. Is de relatie tussen ouders en kinderen goed, of is er vaak ruzie? Zijn de ouders gescheiden, spelen er relatieproblemen? Of is er door andere problemen veel stress in het gezin? In een gezin beïnvloeden ouders en kinderen elkaar voortdurend; gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen.

Vakmanschap

Door alleen of te veel te focussen op de problematiek van het kind of juist in de ouderbegeleiding vooral (gedrags)adviezen te geven, schieten we tekort om de vaak problematische interactie tussen ouders en kind te doorbreken. Er wordt dan te eenzijdig gekeken met een ‘psychiatrische blik’ naar het (probleem van) het kind. Daarom heeft Levvel naast de meer specialistische kind gerichte diagnostische mogelijkheden en het behandelaanbod, aandacht voor het gehele systeem. We werken nauw met de (pleeg)ouders samen, om de optimale zorg te bieden. 

Kortom: vakmanschap

Dit alles vatten we samen onder ons Vakmanschap: systemisch werken, presentie, Jouw ingebrachte mentor (JIM), de Big5 voor bestaanszekerheid, samen beter beslissen en geweldloos verzet. Samen vormen ze het fundament van de manier van werken bij Levvel, verwoorden ze onze basishouding en onze inzet: gelijkwaardig samenwerken, menselijk, deskundig en met een open vizier.

 

Meer over de werkwijze van Levvel

samen op zoek naar een weg
levvelen met je ervaringskennis
ondersteuning op maat
Zelfstandig en volwassen worden v