familie speelt kaart aan tafel
image/svg+xml
Gepubliceerd op 15 december 2021

Transitie van de JeugdzorgPlus: Kleinschalige Groepen in de Wijk

“Geen kind meer gesloten” – JeugdzorgPlus behandelcentrum de Koppeling sprak in 2013 de ambitie uit om zichzelf overbodig te maken. Over een paar maanden is het zover, dan verlaten de laatste jongeren het terrein. Maar hoe doe je dat, jezelf overbodig maken? De hulpvraag van de jongeren verdwijnt niet, maar wij kunnen daar als organisatie en als maatschappij wel anders mee omgaan. In deze reeks vertellen we meer over de veranderingen. We beginnen bij een belangrijke stap: de overgang van een grootschalige instelling naar kleinschalige groepen in de wijk. Daar krijgen jongeren in een huiselijke setting begeleiding.

Nieuws

Binnen de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) krijgen jongeren met complexe, meervoudige problemen hoogspecialistische hulp. Jongeren worden door een rechter in de JeugdzorgPlus geplaatst met een gesloten machtiging. Het gaat om jongeren waarbij eerdere hulp is vastgelopen, of onvoldoende effect heeft gehad. Maar helpt het om deze jongeren in een gesloten setting te plaatsen?

Tot voor kort was het in Nederland gebruikelijk dat elke groep in de JeugdzorgPlus bestond uit 8 tot 10 jongeren. Voor veel jongeren is het verblijf in zulke groepen stressvol. Het is er onrustig en er is onvoldoende ruimte voor maatwerk en persoonlijke begeleiding. Jongeren ervaren het verblijf meer als straf, dan als hulp. Wij geloven niet dat zo’n omgeving jongeren helpt. Daarom verhuisden in 2019 de eerste groepen van de Koppeling naar een huis in een woonwijk. Een huiselijke setting, meer persoonlijke aandacht en kleinere groepen, het bleken belangrijke ingrediënten voor jongeren om meer ontspanning te ervaren. En die rust helpt om jongeren effectiever te kunnen behandelen. Daarom is het niet gebleven bij de verhuizing van 1 groep. Begin 2022 zullen de laatste groepen verhuizen naar kleinschalige voorzieningen, met daarin plaats voor maximaal 4 tot 6 jongeren per groep.

Wil je meer weten over onze ambitie om geen kind meer in de gesloten jeugdzorg te hoeven plaatsen? Kijk dan de TED-talk van JeugdzorgPlus-directeuren Frederique Coelman en Liesbeth Postma. Zij spraken tijdens de Jij Voor de Jeugd Week 2021.

Levvel is mede-initiatiefnemer van het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp