Rechtbank bij pleegzorg
image/svg+xml
Gepubliceerd op 14 juli 2022

Rechtbank Amsterdam op bezoek bij pleegzorg

Hoe is het voor een kind om in een pleeggezin te (gaan) wonen? Hoe is het om pleegouder te zijn en hoe word je dat? Hoe komt een pleegzorgplaatsing tot stand? Wat betekent een bezoekregeling eigenlijk voor een kind?  Collega’s van pleegzorg namen kinderrechters en juridisch medewerkers van Rechtbank Amsterdam mee in de dynamiek van pleegzorg. Om zo ons werk nog beter op elkaar af stemmen en er samen voor te zorgen dat het kind hierin centraal blijft staan.

Nieuws

Inzicht en begrip

Medewerkers van Levvel zijn maar zelden aanwezig bij een zitting bij de rechtbank. Daardoor is er weinig contact tussen rechtbank en Levvel. Dat terwijl ons werk zo sterk met elkaar verbonden is. In onze rapportages lezen de kinderrechters hoe het met een kind in een pleeggezin gaat of hoe het contact verloopt tussen ouder en kind. Bij het wel of niet thuisplaatsen van een kind, wordt ons advies door de rechters overwogen. Andersom lezen onze pleegzorgwerkers in een beschikking van de rechtbank welke opdracht de kinderrechter meegeeft bij een uithuisplaatsing in een gedwongen kader. Bijvoorbeeld over het doel van de pleegzorgplaatsing of over het contact tussen ouder en kind. Heel belangrijk dus om meer van elkaar te weten en elkaars perspectieven, werkwijze en afwegingen beter te begrijpen.

 

‘Touwtjesoefening’

Collega’s namen het initiatief voor dit werkbezoek zodat kinderrechters en juridisch medewerkers kennis konden maken met de bijzondere dynamiek van pleegzorg en thema’s als hechting en loyaliteit. Zij gaven uitleg over de beoordelingsboog die gebruikt wordt in het advies over het toekomstperspectief van een pleegkind en spraken over redenen om vanuit Levvel soms te adviseren de omgang te verminderen. Een pleegvader deelde zijn persoonlijke ervaringen en nam hen mee in het eerste soms onwennige contact met een pleegkind. Hij vertelde ook over hoe een goede samenwerking met ouders tot stand komt. De gezamenlijke inlevingsoefening, met ‘de touwtjes’, maakte indruk bij iedereen. Hierin wordt met allerlei touwtjes de verbinding van het kind met ouders, broertjes/zusjes, vriendjes, maar ook bijvoorbeeld school en de hond verbeeld. In de oefening worden die touwtjes doorgeknipt, om uit te beelden hoe het voor een kind is als hij/zij uithuisgeplaatst wordt.

 

Het was een leerzame ochtend met nieuwe inzichten en iedereen was erg enthousiast. Het werkbezoek krijgt dan ook zeker een vervolg.