ervaringskennis
image/svg+xml

Levvelen met ervaringskennis

Levvel vindt het belangrijk om de ervaringskennis van kinderen, jongeren en ouders serieus te nemen: wij willen het perspectief uit de leefwereld van de kinderen, jongeren en ouders in alles wat we doen meenemen. Ook de ervaringskennis van onze eigen medewerkers wordt steeds meer benut. Ervaringsdeskundigen ondersteunen ouders en jongeren, sluiten aan bij overleg van hulpverleners, denken mee met beleid en geven trainingen en workshops aan medewerkers.

Ervaringskennis van medewerkers

Het is nog niet zo gebruikelijk dat medewerkers hun persoonlijke ervaringskennis inzetten. Tijdens de training ‘Levvelen met ervaringskennis’ bouwen de medewerkers collectieve ervaringskennis op door onderling ervaringen uit te wisselen. Er wordt gereflecteerd op het delen en inzetten van ervaringskennis en geleerd om ervaringskennis (naast praktijk- en wetenschappelijke kennis) in het werk en binnen onze organisatie beter te positioneren.

"We willen normaliseren dat hulpverleners hun eigen ervaringen delen. Hiervoor moeten ze daar eerst een bron van kennis van hebben gemaakt en leren het bewust bekwaam in te zetten. Voor (h)erkenning en gelijkwaardig contact, waarin zowel hulpvrager als hulpverlener open over zichzelf kunnen zijn."

- Mannus Boote van het ErvaringsKennisTeam (EKT) van Levvel
 

Ervaringsdeskundigen in dienst

Ervaringsdeskundigen zorgen ervoor dat onze hulpverlening verbetert op basis van wat we kunnen leren uit ervaringskennis. En dat onze organisatieontwikkelingen aansluiten op de leefwereld van jongeren en gezinnen. Er werken drie ervaringsdeskundigen op onze klinieken en dagbehandeling. Zij denken mee in het team bij onder andere casuïstiek. Ook ondersteunen ze jongeren in groepen en individueel bij hun herstelproces, dagelijkse bezigheden en maatschappelijke participatie en emancipatie. In de toekomst willen we jonge ervaringswerkers en ouders met ervaring aannemen in onze gebiedsgerichte teams. ´We willen een cultuuromslag aanjagen, zodat ervaringskennis gezien wordt als een gelijkwaardige bron van kennis. Zodat de inzet van ervaringskennis steeds normaler wordt en we het niet sporadisch en vrijblijvend inzetten, maar als structureel onderdeel van de geboden hulp en beleidsontwikkeling’, aldus Mannus.


Ervaring van vrijwilligers

Er wordt samengewerkt met ExpEx Amsterdam. ExpEx (Experienced Experts) zijn jongeren die zelf ervaring hebben met jeugdhulp. Ze hebben de training 'Werken met eigen ervaring' gevolgd, waarin ze reflecteerden op hun ervaringen en vaardigheden hebben geleerd om hun ervaringen deskundig in te zetten. ExpEx zetten zich in om de hulp aan jongeren te verbeteren, bijvoorbeeld als maatje van jongeren en door mee te denken bij projecten. Ook hebben we onze Levvel participatiegroep ‘t Hart, waarin jongeren en ouders die hulp ontvangen van Levvel ervaringskennis met elkaar delen.

Ben jij begeleid door een jeugdhulp-organisatie? En wil jij jouw ervaring inzetten om anderen te helpen of de jeugdhulp te verbeteren? Lees hier hoe je dat aanpakt.

Lees hier meer over hoe we samenwerken met jongeren en ouders. Of bekijk hieronder de video 'Levvelen in de jeugdhulp, alles wat we delen'. Om voelbaar te maken dat we meer op elkaar lijken dan dat we van elkaar verschillen, brachten we op een dag medewerkers van Levvel samen met jongeren en ouders. Zij stelden zich kwetsbaar op en gingen krachtig naast elkaar staan. 

Heb je vragen? Stuur een mail naar:

ervaringskennisteam@levvel.nl

Levvelen in de jeugdhulp: alles wat we delen