jong meisje met oortjes in
image/svg+xml

Zijspan: dagbehandeling voor jongeren (7-12 jaar) met gedrags- en/of emotionele problemen

Informatie voor ouders

Heeft je kind een gemiddelde intelligentie en zijn er problemen zoals: angst, dwang, tics, depressie, ADHD, gedragsstoornis, hechting of trauma? Het kan zijn dat je kind zich hierdoor terugtrekt, erg somber is of juist erg opstandig. Misschien blijft je kind achter in zijn of haar ontwikkeling of ervaart het leerproblemen. Zijspan is een groep voor kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen.

Dagbehandeling

In de groep zitten maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Je kind komt 3 dagdelen per week naar Zijspan: op maandag, dinsdag en donderdag. Op Zijspan volgt je kind een behandeling die een combinatie is van groepsbehandeling, individuele behandeling en speciaal onderwijs. Daarnaast is er voor jou als ouder ouderbegeleiding en behandeling voor het hele gezin. Zo werken we met elkaar samen. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, werken wij ook met de school en de verwijzer samen.

Het behandelplan

We starten met het maken van een behandelplan. Daarin staan de doelen die jij als ouder met de behandeling wilt bereiken en de manier waarop de behandelaren samen met jou en je kind hieraan gaan werken. Het behandelplan staat centraal in de behandeling.

De behandeling

In de behandeling leren jij en je kind vaardigheden waardoor de, veelal vastgelopen, ontwikkeling weer op gang wordt gebracht. Ook kan een behandeling worden ingezet om je gezin even te ontlasten. Een behandeling bij Levvel is een tijdelijke extra investering in de ontwikkeling van je kind zodat het daarna makkelijker kan meedraaien in het gezin, op school en bij sociale activiteiten.

Maatwerk

De behandeling bij Zijspan is maatwerk. We gaan uit van de hulpvraag van jou en je kind. Zo volgt elk kind een programma dat past bij zijn of haar mogelijkheden en werkt elk kind aan zijn of haar eigen leerdoelen. Stap voor stap leert je kind op de groep de vaardigheden die het nodig heeft in het dagelijks leven. In het begin met hele intensieve begeleiding, verder in de behandeling wordt dat langzaam afgebouwd. Op die manier leert je kind geleidelijk steeds zelfstandiger te worden.
Naast het individuele programma is er groepsbehandeling, zoals sociale vaardigheidstraining, emotieregulatie training en psycho-educatie. Als het nodig is, kan in overleg met jou als ouder medicatie worden voorgeschreven als onderdeel van de behandeling. In de laatste fase van de behandeling werken we met jou en je kind aan de voorbereidingen voor de terugkeer naar huis of naar een andere instelling. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op Zijspan en daarom gaan wij met respect met elkaar om. Dat verwachten wij ook van de ouders en kinderen.

Een dag op Zijspan

Zijspan is open van 8.15 uur tot 16.15 uur. Je kind start om 8.30 uur op school, komt dan aansluitend naar de groep en gaat om 15.00 uur weer naar huis. Je kind volgt een vast dagprogramma: op het planbord kunnen de kinderen zien wat ze die dag gaan doen. Zo bieden we de kinderen structuur en stimuleren we de zelfstandigheid. De sociotherapeut helpt je kind bijvoorbeeld om een activiteit te leren kiezen, de activiteit vol te houden en gevarieerd te spelen. Naast de groepsactiviteiten is er in het programma regelmatig tijd voor individuele aandacht voor ieder kind.

Naar school

Veel kinderen die bij Zijspan in behandeling komen, zijn achter geraakt met leren, of kunnen niet goed met andere kinderen spelen. Vaak hebben ze weinig plezier meer in hun bezigheden. Daarom is weer plezier krijgen in school een belangrijk doel van de behandeling.

We doen dat samen met school de Pionier, onderdeel van Levvel. De Pionier is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met psychische problemen (een zogenaamde PI-school). Tijdens de dagen dat je kind op Zijspan is, gaat het ook naar de Pionier. Op woensdag en vrijdag gaat je kind eventueel wel naar school maar niet naar de groep. Dit wordt in overleg met de school  opgebouwd. Het is ook mogelijk dat je kind op de eigen school blijft. We hebben dan vaker contact met de school om te zorgen dat je kind het geleerde ook toe leert passen op school.

Samen met ouders

Een behandeling richt zich niet alleen op het kind. Je wordt als ouder nauw bij de behandeling betrokken. Samen zoeken we naar mogelijkheden om het contact tussen jou en je kind te verbeteren en de gezinssituatie te stabiliseren. Het is belangrijk dat je regelmatig contact houdt met de groep en regelmatig aanwezig bent bij de gezinsgesprekken met de gezinsbehandelaar. Wanneer dat nodig is, kun je meedoen aan de oudertraining of komen we bij je thuis voor psychiatrische intensieve thuiszorg.

Hoe lang duurt de behandeling?

We streven naar een behandeling die maximaal een half jaar duurt. Tijdens de behandeling kijken we regelmatig samen hoe de behandeling verloopt en of er voldoende resultaat is. Als het nodig is, passen we de behandeling aan. 

“Het is nu thuis veel leuker. Papa en mama zijn nu niet meer zo boos op mij.”

Het behandelteam

Bij een behandeling op Zijspan zijn verschillende mensen betrokken. De kinderen hebben het meeste contact met de sociotherapeuten. Zij verzorgen een groot deel van het programma. Ieder kind heeft een vaste mentor, dit is één van de sociotherapeuten. Verder bestaat het behandelteam uit een regiebehandelaar/kinderpsychiater, een basispsycholoog, een teamleider, een systeemtherapeut en een vaktherapeut (creatieve/psycho- motorische therapie). Jij en je kind hebben niet met alle therapeuten te maken. We kijken welke therapie er nodig is.  

Halen en brengen

Als ouder ben je verantwoordelijk voor het vervoer van je kind van en naar Levvel. Onder bepaalde voorwaarden kan je kind gebruikmaken van school- of zorgvervoer. De behandelaar bespreekt de mogelijkheden met je tijdens het kennismakingsgesprek. Als je kind tijdens de behandeling gebruik maakt van school- of zorgvervoer, is het belangrijk dat je je kind toch regelmatig zelf brengt of haalt. Hiermee maak je de overgang tussen thuis en Levvel voor je kind wat makkelijker.

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties is de school dicht, maar Zijspan niet. De behandeling gaat in de vakanties dus gewoon door. Het programma is dan wel wat korter (vier uur per dag). In de zomervakantie is de groep wel twee weken gesloten zodat je kind ook een periode vrij is. Je kunt de groep vragen welke twee weken dit zijn. Buiten deze periode om wordt je kind gewoon op de groep verwacht.

Na Zijspan

Soms is de behandeling bij Zijspan klaar maar is er nog wel andere hulp nog nodig. Wij kijken dan samen met jou en de verwijzer waar je deze hulp het beste kunt krijgen. Als je kind onderwijs volgt bij de Pionier, bespreekt de schoolpsycholoog van de Pionier het vervolgonderwijs met je.

Aanmelden

Wil je je kind bij Levvel laten onderzoeken of behandelen dan is een verwijzing nodig. Huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en medewerkers van een Ouder- en Kindteam, Samen DOEN team, wijk- of jeugdteam, kunnen een kind, jongere of gezin naar Levvel. Deze verwijzers kunnen via het digitale aanmeldformulier op onze website kinderen ons aanmelden. Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kunt u contact opnemen met het aanmeldteam:

(088) 054 7001

aanmelden@levvel.nl

Contact

Levvel, Zijspan
Postadres: Postbus 303, 1115 ZG  Duivendrecht
Bezoekadres: Rijksstraatweg 145, 1115 AP  Duivendrecht
(088) 054 7000
steljevraag@levvel.nl
 

Levvel

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Van opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg, TOPGGz en acute hulp: wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe situaties weer op weg. Zodat zij met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben en staan 24/7 voor hen klaar. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, gezinshuizen of een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, betrekken we de volwassen-ggz.

 
Vragen? Misschien vind je bij veelgestelde vragen het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.