groep jongeren
image/svg+xml

Dichtbij jou: gebiedsgericht werken bij Levvel

Om zo dicht mogelijk bij jou en je (pleeg)ouders en in jullie eigen omgeving de best passende hulp te kunnen bieden, werkt Levvel gebiedsgericht . In zogeheten gebiedsteams, gericht op (hoog)specialistische jeugdhulp, werken diverse soorten hulpverleners samen in één team. Ze hebben expertise in psychische en psychiatrische problemen, jeugd- en opvoedhulp en jeugdhulp bij licht verstandelijke beperking (LVB). Dit om jullie zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden.

Dichtbij jou

We zijn daar waar dat nodig is. Waar jij woont, waar je naar school gaat, buiten speelt en naar een sportclub of dansles gaat. Je hulpvraag bekijken we vanuit onze brede expertise. Dit doen we bij voorkeur vanuit je woon- en leefomgeving. We werken flexibel en zorgen voor de juiste hulp en ondersteuning, op de juiste plek, op het juiste moment. Een gebiedsteam ziet er niet in ons hele verzorgingsgebied hetzelfde uit. Verschillen mogen bestaan, zijn vaak zelfs nodig om goed te kunnen aansluiten bij wat er in die regio nodig én mogelijk is. Een gebiedsteam van Levvel werkt als een vooruitgeschoven post van de zorg die geheel Levvel aan gezinnen kan bieden.

Samen

Om snel en persoonlijk de hulp aan jou te kunnen afstemmen, werkt een gebiedsteam met veel verschillende mensen samen. Allereerst natuurlijk met jou en je (pleeg)ouders. En daarnaast met bijvoorbeeld het wijkteam, je school, je huisarts of andere medisch specialisten, en diverse andere organisaties die jeugdhulp bieden. Dit doen we altijd met jouw toestemming. Onze hulp sluiten we zoveel mogelijk aan bij jullie mogelijkheden als gezin en we blijven zo lang dat nodig of wenselijk is.
De hulpverleners van een gebiedsteam verdiepen zich met hun kennis en expertise in jullie hulpvraag en puzzelen samen met jullie over wat jullie verder helpt. Of dit nu bij Levvel is of bij een andere organisatie of (informele) organisatie in de wijk. Ook wordt gezocht naar creatieve oplossingen zodat we alle hulp kunnen bieden die nodig is.

Vormen van hulp

De hulpverleners in het gebiedsteam hebben een brede kennis van opvoeden en opgroeien en specifieke kennis van bijvoorbeeld het jonge kind of pubers, psychische en psychiatrische problemen, ontwikkelingsstoornissen, licht verstandelijke beperking, de overgang naar volwassenheid of complexe problemen bij gezinnen.
Daarnaast is er snelle toegang tot alle overige hulp en expertise van Levvel. Ook bij crisissen en acute of ingewikkelde (psychiatrische) problematiek.