lhbtq+ vlag dubbel vertikaal
image/svg+xml

Wonen in een gezinshuis

Is je thuissituatie onveilig, heb je heftige gebeurtenissen meegemaakt of is er iets anders aan de hand waardoor je (tijdelijk) niet thuis kan wonen? In een gezinshuis van Levvel word je liefdevol opgevangen. Je woont hier met andere kinderen en je gezinshuisouders. Zij bieden je structuur, geven je zorg en aandacht en helpen je om je talenten verder te ontwikkelen. Als het nodig is, krijg je extra hulp. 

Gezinshuis

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een ‘gewoon’ huis met voldoende ruimte, in een ‘gewone’ wijk. Je woont er met maximaal 3 andere kinderen. Je gezinshuisouders bieden een zo gewoon mogelijke gezinssituatie en bouwen een goede band met jou op. Zij helpen je met vragen waar je in je dagelijkse leven tegenaan loopt. Je gezinshuisouders helpen je met het herstellen of verbeteren van het contact met je familie en vrienden. Je ouders blijven zo goed mogelijk bij jou betrokken. Met broertjes, zusjes, vrienden en kennissen kun je gewoon contact houden. Je gaat naar school en je hebt bij voorkeur een sport of hobby. 

Gezinshuisouders

De gezinshuisouder werkt samen met de vervangend gezinshuisouder, een maatschappelijk werker en een gedragswetenschapper. De maatschappelijk werker komt vaak bij jullie over de vloer om te kijken hoe het met jullie gaat. Je gezinshuisouders zijn af en toe vrij. Dan komt er een vaste vervanger. 
Gezinshuisouders zijn in dienst van Levvel. We kijken zorgvuldig wie hiervoor geschikt is.

Contact

Wil je meer informatie over gezinshuizen? Stel je vragen aan je hulpverlener of begeleider. 

 

Meer over gezin, opvoeden en veiligheid