Tienermeisje met een zwart vest aan, staat tegen een traliehek
image/svg+xml

Werken aan je toekomst in JeugdzorgPlus

Gaat het al langere tijd niet goed met je? En begrijpen mensen jou niet? Misschien heb je vaak ruzie met je ouders en loop je weg. Of het gaat slecht op school. Je kan vaak agressief zijn. Of omgaan met mensen die slecht voor jou zijn. Ook als je dat eigenlijk niet wil. Verlies je hoop op een beter leven?

Is de hulp die je krijgt niet genoeg om je problemen op te lossen? Maken de mensen om je heen zich zorgen over jouw veiligheid, of de veiligheid van jouw omgeving? Dan kan de rechter bepalen dat je hulp nodig hebt van JeugdzorgPlus. Je komt dan een tijdje wonen bij Levvel.

JeugdzorgPlus

Werken aan jezelf

Je werkt aan jouw toekomst. We werken samen met jou aan een toekomstplan, voor school, werk en je woonplek. De hulpverleners helpen jou en je ouders hierbij. Afspraken  staan in jouw ‘behandelplan’.

Je behandelplan schrijven we zo snel mogelijk nadat je bij ons bent gekomen. We doen dat in een speciaal overleg. Met onder andere deze mensen: je ouders, je mentor, zorgcoördinator van onze school , een behandelaar van Levvel en de behandelcoördinator van je groep.

We bespreken regelmatig hoe het met je gaat. En of je al toe bent aan een volgende stap. Nieuwe afspraken zetten we samen in je behandelplan.

 

Naar school, behandeling en ontspanning

Jouw dagen hebben een vaste indeling. School, behandeling en activiteiten zoals sport of muziek, vinden op een dag afwisselend plaats, passend bij jouw behandeling. Wij noemen dat een geïntegreerd dagprogramma.

Je kunt naar school binnen Levvel, of daarbuiten. Samen met jou en je ouders of opvoeders zoeken we uit welke school het beste bij je past. Misschien is dat wel gewoon je oude school. Als je aan het werk wilt, bereiden we je daarop voor. Je kunt dan bijvoorbeeld stage lopen.

Je blijft zo kort mogelijk wonen bij Levvel. Daarna ga je weer naar je ouders, opvoeders of begeleid wonen.  Tijdens je verblijf in de JeugdzorgPlus werk je dus aan je toekomst. Je ontdekt waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Ook werk je aan de problemen die je dwarszitten. Bij de behandeling oefen je hoe je zelf lastige situaties kunt oplossen en niet meer in de problemen komt.

Hard werken

Je verblijf bij ons zal niet altijd makkelijk zijn. Veranderen is lastig. Daarom vragen we iedereen om hard te werken. Zowel jijzelf als je ouders en andere belangrijke mensen in je omgeving.

Iedereen helpt jou bij het maken van keuzes voor de toekomst.  Als het nodig is, blijf je de eerste weken voor jouw veiligheid binnen. Je ouders of opvoeders komen dan bij jou op bezoek. Later kun je weer naar hen toe. Of we kijken naar een andere invulling van je verlof. Als dit goed gaat, ga je steeds vaker en langer met verlof.

De hulp om je heen

Tijdens je verblijf krijg je hulp van meerdere mensen:

Groepsmentor: jouw begeleider
Met je groepsmentor praat je over hoe het thuis gaat en met school, werk, vrienden en andere dingen die je interesseren of dwarszitten. Je mentor houdt ook contact met je ouders of opvoeders. Je mentor kijkt samen met jou, je ouders en behandelaren naar je opbouw van verlof. Hij of zij begeleidt jou zowel op de groep waar je woont, als daarbuiten.

Schoolmentor: begeleidt en ondersteunt je op school
Je schoolmentor werkt veel samen met je groepsmentor en houdt contact met je ouders of opvoeders over hoe het met je gaat op school.

Behandelcoördinator: verantwoordelijk voor je behandeling
Na je aankomst maken jullie snel kennis met elkaar. Je behandelcoördinator beslist ook over je verlof en wat jij wel of niet mag.

Geestelijke verzorging: een algemeen christelijk of een islamitisch geestelijk verzorger
We houden rekening met jouw godsdienst of levensovertuiging.

Hoe ziet het eruit op de groep?

Je verblijft in een groep van maximaal 6 jongeren. Je doet veel samen, zoals koken, eten en sporten. Je hebt een eigen slaapkamer. Er is een gezamenlijke huiskamer, badkamer en keuken. Verder kan je naar school, sporten, naar de bibliotheek en er zijn ruimtes voor trainingen, workshops en activiteiten. Sommige ruimtes zijn in het gebouw, andere daarbuiten.   

Wat mag je wel, wat mag je niet?

We houden rekening met elkaar. Er zijn huisregels die we met jou bespreken. Deze gelden voor alle jongeren en bezoekers. Denk bijvoorbeeld aan toestemming voor verlof, afspraken wie op bezoek mag komen, hoe vaak jij je telefoon mag gebruikenen en een verbod op het gebruik van alcohol en drugs.

Veiligheid voor iedereen

In een JeugdzorgPlus-instelling zijn de deuren van de groepen altijd gesloten en je kunt het gebouw niet zomaar verlaten. Medewerkers mogen, als dat echt niet anders kan, verschillende vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen nemen voor jouw veiligheid of die van anderen. Deze maatregelen bespreken we met je in het behandelplan.

Jouw privacy

Belangrijke documenten over je behandeling verzamelen we in een digitaal dossier. Dit is nodig om goede hulp te geven en het moet van de wet. We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Jij en je ouder die het gezag heeft, of je voogd, mogen het dossier inzien. Ben je boven de 16? Dan beslis jij of je ouder of voogd dat mogen. Voor het delen van de informatie met anderen krijg je in het eerste gesprek meer uitleg.

Klacht, tip of idee?

Ben je ergens ontevreden over, dan willen we dat graag weten. Lees hier welke stappen je kunt zetten. Wil je iets verbeteren aan de plek waar je verblijft? Vertel het dan aan je mentor, bespreek het in het jongerenoverleg van je groep of in de Jongerenraad. In de Jongerenraad praten we over onderwerpen die jij en je groepsgenoten belangrijk vinden. Van elke groep zit 1 jongere in de raad. De directeur van Levvel's JeugdzorgPlus is er vaak bij, omdat zij de mening van de jongeren belangrijk vindt.

Samenwerking cruciaal

Om jou en je ouders of opvoeders goed te kunnen helpen is een intensieve samenwerking met partners nodig. Zo werken we samen met:
Altra voor speciaal onderwijs
Arkin voor verslavingszorg

Levvel werkt samen met gecertificeerde instellingen, politie en het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel.

 

Aanmelden

Je aanmelding verloopt via Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de William Schrikker Groep of het Leger des Heils, in samenwerking met de Plaatsing Coördinatie Noord-West. Er wordt een zogeheten ‘maatregel van kinderbescherming’ uitgesproken door een rechter. Het is wettelijk verplicht om een ‘machtiging gesloten jeugdzorg’ te hebben voordat je je in de JeugdzorgPlus kan verblijven.

Het is ook mogelijk dat je op een van onze groepen terechtkomt met  een ‘voorwaardelijk machtiging’. De rechter noemt voorwaarden waaraan jij je moet houden, zodat je niet (terug) naar de JeugdzorgPlus hoeft. Ook kun je in een kleinschalige open groep verblijven. De rechter geeft de voorwaardelijke machtiging alleen af als jij het met de voorwaarden eens bent.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact met op met het Aanmeldteam:

088 054 70 01
aanmelden@levvel.nl

 

Geschiedenis van JeugdzorgPlus bij Levvel