image/svg+xml

Vormen van pleegzorg

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg waarvoor je kunt kiezen. Van langdurige pleegzorg tot crisis- of vakantiepleegzorg. Wist je dat je het verschil al kunt maken door regelmatig een weekend voor een pleegkind te zorgen? 

Pleegzorg
Netwerkpleegzorg

Kan het kind in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven? Bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren? Dan heeft dat onze voorkeur. We noemen dit netwerkpleegzorg. Soms een weekend, een paar dagen tijdens een crisis, een paar weken, maanden of soms voor een aantal jaar. 

 

Deeltijdpleegzorg

Pleegzorg in het weekend of in de vakantie. Zo krijgen ouders even wat ‘rust’ en escaleren situaties minder snel. Daardoor kan een kind toch thuis blijven wonen. Vakantiepleegzorg kan voor 1 keer. Bij weekendpleegzorg is het kind meestal 1 tot 2 keer per maand een weekend bij jou, soms ook een dag doordeweeks. En eventueel tijdens een vakantie.

 

Crisispleegzorg

Soms escaleert de situatie in een gezin zó erg, dat een kind onmiddellijk uit huis moet. Dan regelen we voor het kind naar een crisispleeggezin. Dit is een plek waar het kind meteen terecht kan. Er is geen tijd om rustig kennis te maken. Het kind blijft zo lang als nodig is. Crisispleegzorg gaat in dat geval over in kortdurende pleegzorg. We zoeken uit of het kind terug naar huis kan of wat een andere geschikte plek is om te wonen. Bij deze vorm is het heel belangrijk dat je als pleegouder flexibel bent.

 

Kortdurende pleegzorg

Soms is het nog onduidelijk waar een kind op langere termijn kan wonen. We kijken altijd of het kind terug kan naar de ouders. En anders naar een andere plek. In de tussentijd woont het kind een paar maanden tot een jaar bij jou. Soms wat langer.

 

Langdurige pleegzorg

Sommige kinderen kunnen niet meer bij hun ouders wonen. Zij groeien dan op bij jou in een pleeggezin. Vaak tot ze 21 jaar zijn. Goed om te weten: het is nooit helemaal zeker of een kind ook echt zo lang blijft. De thuissituatie kan altijd veranderen.

 

Levvel is ook regelmatig op zoek naar een gezinshuisouder. Kijk hier hoe dat werkt: 

Gezinshuisouder worden iets voor jou?