ervaringsverhaal peuter kinderopvang
image/svg+xml
Thema

Problemen bij het opvoeden van jonge kinderen (0 - 6 jaar)

Maak je je zorgen over je baby, peuter of kleuter?

Ben je ouder van een baby, peuter of kleuter en maak je je zorgen? Heeft je kind bijvoorbeeld vaak driftbuien of loopt het achter met lopen of praten? Wil je kind niet slapen of eten of is je kind erg dwars? Word je te vaak boos of voel je je juist machteloos? Lukt het niet om contact te krijgen met je kind? Heb je het vermoeden dat je kind bijvoorbeeld autistisch is? Als ouder ken je je eigen kind het beste. Vaak voel je zelf goed aan of er iets aan de hand is. Het is belangrijk om je zorgen te bespreken. Bijvoorbeeld op het consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin of met je huisarts. Is er meer hulp nodig? Dan kun je bij Levvel terecht.

 

Baby, peuter, kleuter

Zo kunnen wij helpen

Vaak is het nodig om eerst te onderzoeken wat er precies aan de hand is. We luisteren goed naar jou. En naar je partner, als die er is. We kijken hoe jij en je kind op elkaar reageren. 
Hebben we jullie zorgen en vragen in beeld? Dan kijken we, samen met jullie, welke hulp het beste past. Misschien heb je genoeg aan een aantal goede adviezen. Maar soms is er meer hulp nodig. Die hulp kan thuis gegeven worden, bij Levvel of op school.

Onze hulp bestaat bijvoorbeeld uit: 

 • Informatie en voorlichting voor ouders, over de problemen waar jij en je kind mee te maken hebben.
 • Hulp voor jou en je baby, peuter of kleuter. Bijvoorbeeld met een ouder-kind behandeling. Hierbij kijken we goed hoe jij en je kind met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld door jullie samen te laten spelen. Op die manier zien wij waarbij je hulp kunt gebruiken. Vervolgens krijg je tips en adviezen mee. 
   
 • Therapie voor ouders of opvoeders van jonge kinderen (2 -7 jaar) die erg opstandig zijn. Je leert dan hoe je de band tussen jou en je kind kunt verbeteren. En hoe je op een andere manier met je kind kunt omgaan zodat hij of zij minder vervelend gedrag laat zien.
   
 • Trainingen voor kleuters. Hier leert je kind bijvoorbeeld om beter met andere kinderen om te gaan. Of om te gaan met plagen, of meer zelfvertrouwen te krijgen.
   
 • Behandelgroep. Hierbij komt je kind 3 tot 4 dagen per week naar Levvel. Daar onderzoeken en stimuleren we spel, motoriek, spraak, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van je kind. Ook krijg je als ouder thuis begeleiding. Daarbij leer je hoe je beter met je kind kunt omgaan.