image/svg+xml

Meer over Levvel Pleegzorg

Levvel is een van de 29 pleegzorgorganisaties in Nederland die namens gemeenten pleegzorg regelt voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Wij hebben bijna 1150 pleegkinderen onder onze hoede. Zij wonen in een van onze gezinshuizen of (deels) bij pleeggezinnen.  

Pleegzorg

Ons doel is om ieder pleegkind zo thuis mogelijk te laten opgroeien, waar dat ook is. 

Levvel begeleidt en ondersteunt 1200 pleegouders. Er zijn pleegouders die één of meerdere kinderen tijdelijk opvangen, anderen doen dat totdat het kind volwassen is en op eigen benen kan staan. En wist je dat vakantiepleegouders en weekendpleegouders ook onmisbaar zijn in onze pleegzorgorganisatie? Hoe mensen ook bijdragen, bij Levvel zijn we blij met iedereen die helpt een thuis te creëren voor kinderen in een kwetsbare situatie.  

Bij Levvel vinden we het belangrijk dat ouders en pleegouders – als het mogelijk is - in verbinding met elkaar zijn en zoveel mogelijk samen de opvoeding delen. We willen voorkomen dat een kind in een loyaliteitsconflict tussen ouders en pleegouders komt. Dit komt de ontwikkeling van het kind namelijk niet ten goede. We vinden het belangrijk om erkenning te geven aan ouders voor het unieke van hun ouderschap dat altijd blijft bestaan, ook als een kind bij een pleeggezin woont. Net zo belangrijk vinden het we om erkenning te geven aan pleegouders voor het unieke van hun pleegouderschap. 

Levvel werkt samen met Pleegzorg Nederland van Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).