910163350 jongere handen ineen tattoes
image/svg+xml

Levvel maakt verschil door verschil te zien

Levvel is er voor alle kinderen, jongeren en gezinnen, ongeacht hun achtergrond, seksuele oriëntatie en levensstijl. We hebben oog voor jongens en meisjes met lesbische, homo, bi, transgender, queer en interseksuele gevoelens (LHBTIQ+).
En we vinden het belangrijk dat medewerkers en hulpverleners zich prettig voelen op de werkvloer en zichzelf kunnen zijn. En dat iedereen een open, gelijkwaardige houding heeft. Dat is nodig om met oprechte aandacht, respect en begrip voor elkaar de best passende hulp te bieden aan jou, je eventuele broertjes en zusjes en je (pleeg)ouders. Daarbij houden we rekening met je seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

 

Levvel maakt verschil

Gender, wat is dat?

Geslacht, sekse, genderidentiteit, biologisch geslacht, transgender, geboortegeslacht…? Meestal sta je er niet zo vaak bij stil. Dat is heel logisch, want als je ergens geen problemen mee ervaart heb je ook geen reden om er al te lang bij stil te staan. Toch zijn er veel redenen om er wél bij stil te staan. We hebben allemaal een gender en er zijn veel jongeren die wél struggelen met het thema gender. Voor hen is het helemaal niet zo vanzelfsprekend allemaal.
Gender, een term waar nog een hoop onduidelijkheid over bestaat. Iedereen heeft het, een ‘genderidentiteit’. Dat betekent dat je als mens je jongen of meisje voelt, of misschien wel iets er tussenin, of misschien wel geen van beiden. Meer weten? Lees het artikel hierover op de website van Qpido (onderdeel van Levvel). 

Zo kunnen wij je helpen

Ben je op zoek naar je identiteit? Of kun je moeilijk omgaan met de reacties van je omgeving op je lesbische, homo- of biseksuele gerichtheid of genderidentiteit? Seksuele oriëntatie, genderidentiteit, erbij willen horen; het is een verwarrende tijd. We weten dat jongeren uit de jeugdhulp die worstelen met ‘anders zijn’ vanwege LHBTIQ+, nog meer te maken hebben met somberheid en een slechte gezondheid. Voor die jongeren is steun héél belangrijk. Iemand bij wie je terecht kunt voor vragen, die naar je luistert en bij wie je jezelf kunt zijn.

Levvel biedt scholing, training en nieuwe vormen van hulp voor LHBTIQ+ jongeren.
We gaan samen met jou aan de slag om je veiligheid, weerbaarheid en emancipatie te vergroten. Zodat je niet buiten de samenleving valt en je eenzaam voelt. Erover praten is makkelijker gezegd dan gedaan, maar heel belangrijk. Kijk voor meer informatie op de themapagina liefde en seksualiteit.

Wie helpen jou?

Niet alleen jij en je broertjes, zusjes en ouders moeten zichzelf kunnen zijn, ook onze medewerkers. Dat betekent dat álle medewerkers zich comfortabel voelen bij Levvel, ongeacht hun afkomst, cultuur, genderidentiteit. Dat betekent ook dat onze hulpverleners je de juiste hulp bieden én daarbij rekening houden met de verschillen en je specifieke behoeften.
De noodzaak van genderproof hulpverlening blijkt uit onderzoek (het SCP-onderzoek Jongeren en seksuele oriëntatie, Movisie, 2015): ‘Er is nog steeds veel werk te verzetten om LHBTI-jongeren van kwetsbaar naar weerbaar te krijgen. Professionals in de jeugdzorg hebben hier een belangrijke ondersteunende rol in’.

Roze loper

We zijn er trots op: in 2018 waren we (destijds nog Spirit) de eerste jeugdhulporganisatie in Nederland die De Roze Loper kreeg uitgereikt. De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTIQ+) in een zorg- en welzijnsinstelling te bevorderen. Het Rode loper certificaat is geldig tot 2024. Met deze bijzondere erkenning laat Levvel zien oog te hebben voor diversiteit.

Contact

Wil je meer weten? Heb je ideeën hoe wij binnen de jeugdhulp nog meer rekening kunnen houden met seksuele oriëntatie en genderidentiteit? Neem contact op met Klarina Lingmont
k.lingmont@levvel.nl

Meer weten over hoe wij werken?