hoe snel start een behandeling
image/svg+xml

Hoe snel start een behandeling?

Natuurlijk wil je zo snel mogelijk geholpen worden bij je problemen. Met een plan dat helemaal past bij jou en je gezin. Hoe eerder een behandeling start, hoe beter. Soms kan het echter gebeuren dat er geen plek is. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Hoe snel start een behandeling?

Wij zetten ons in om je zo snel mogelijk te helpen. Op een manier die zo goed mogelijk bij jou en je gezin past.  Binnen 3 maanden  na de aanmelding proberen we de zorg te starten. Soms duurt het langer voordat er plek is. Vooral bij verblijf, pleegzorg, dagbehandeling en klinische behandeling. We kunnen dan vaak wel al beginnen met andere hulp.
Als je bent aangemeld bij Levvel, kijkt het aanmeldteam of Levvel de juiste plek is. Wanneer we denken dat een andere plek passender is, overleggen we met degene die de aanmelding heeft gedaan Wij streven ernaar om dit binnen enkele weken te doen.

Tijdens het wachten

Soms duurt het een paar  maanden voordat wij jou kunnen helpen. Dat is natuurlijk heel vervelend. Meestal kun je in de tussentijd gelukkig al wel iets doen. Wij helpen jou en je ouders of opvoeders daarbij. Samen maken we een plan om de wachttijd zo goed mogelijk door te komen.

Wat is de wachttijd voor de specialistische jeugdhulp?

Wachttijden Levvel

Waarom is er eigenlijk een wachttijd?

  • Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om jeugdhulp in te kopen voor hun inwoners tot 18 jaar. De gemeenten hebben met ons afspraken gemaakt. Hierin staat hoeveel kinderen en jongeren wij uit elke gemeente mogen helpen per jaar. Soms komen er meer aanmeldingen uit een gemeente dan dat er is afgesproken. Dan kan Levvel deze kinderen niet in behandeling nemen. Daardoor kun je op een wachtlijst komen. Als dit het geval is, bespreken wij dat met de gemeente. Samen zoeken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat de hulp nodig is, zo snel mogelijk wordt gegeven.
  • Soms worden er voor bepaalde afdelingen meer kinderen aangemeld dan dat er ruimte is. Dan kom je op een wachtlijst.

18 jaar en ouder

Voor jongeren van 18 jaar en ouder die voor specialistische jeugdGGZ worden aangemeld, geldt vanuit de zorgverzekeringswet het volgende: wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Voor jongeren van 18 jaar, die voor jeugdhulpverlening worden aangemeld kan verlengde jeugdhulp worden aangevraagd bij de gemeente.

Bij acute zorg

Is er acuut hulp nodig vanwege zeer heftige klachten, dan kan er sprake zijn van een crisisaanmelding. In dat geval helpen wij binnen 24 uur.  Lees meer over wat te doen bij een acute psychiatrische crisis bij je kind of crisis in het gezin.

Soms is er geen psychiatrische  of gezinscrisis maar is het wel belangrijk dat een kind of jongere zo snel mogelijk behandeld wordt. De huisarts, ouder-kind adviseur,  medewerker van het lokale team of de huidige behandelaar, kan dit bij de aanmelding met ons bespreken.

Contact

Als  je bij Levvel bent aangemeld, blijft de verwijzer gedurende de wachttijd als hulpverlener betrokken. De verwijzer blijft verantwoordelijk voor de zorg tot de eerste afspraak bij Levvel. Heb je tijdens de wachttijd hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de verwijzer (je huisarts of hulpverlener).

Heb je nog vragen over de wachttijden of de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met het aanmeldteam van Levvel. Zij helpen je graag verder:

Aanmeldteam 088 054 70 01

Aanmelden@levvel.nl

 

Terug naar de aanmeldpagina