image/svg+xml

Spoedhulp (verwijzers)

Informatie voor verwijzers

Is er sprake een acute veiligheidscrisis in een gezin? Dan kunt u spoedhulp van Levvel inzetten. De spoedhulpwerkers de-escaleren de crisis en onderzoeken de oorzaken.

Hoe ziet spoedhulp van Levvel eruit?

De spoedhulp bestaat uit ambulante thuisbegeleiding. De spoedhulpwerker bekijkt samen met het gezin de oorzaken van de crisis. Spoedhulp betrekt het gezin, het netwerk en school bij het onderzoek naar mogelijkheden om toekomstige crises te voorkomen. Op basis daarvan adviseert de spoedhulpwerker u over het inzetten van langdurige zorg voor het gezin.

Als het mogelijk is, zal de situatie in het gezin al tijdens het traject iets stabiliseren. Meestal is 4 weken daarvoor te kort, omdat er langdurigere processen aan de crisis ten grondslag liggen. U krijgt als verwijzer van ons advies over hulp(vormen) die op de langere duur helpen om crises te voorkomen en patronen te doorbreken.

Het traject beslaat maximaal 4 weken. Korter als de crisis eerder is gede-escaleerd. Spoedhulpwerkers komen meerdere keren per week bij het gezin thuis. Dat is op wisselende tijden, tijdens kantooruren.

 

Uw rol tijdens het spoedhulptraject

Tijdens de spoedhulp blijft u als verwijzer actief betrokken. Bij de start, halverwege het traject en ter afsluiting is er een gesprek bij het gezin thuis, waarbij het gezin, u als verwijzer en de spoedhulpwerker aanwezig zijn. Daarnaast maakt u met de spoedhulpwerker afspraken over terugkoppeling van de voortgang.

Spoedhulp is een intensief traject dat veel vraagt van het gezin, het systeem en van verwijzers. Het is niet mogelijk om als verwijzer tijdens het spoedhulptraject uw eigen hulp af te schalen.

 

Over Levvel

Levvel helpt kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat ze met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. Levvel biedt alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en zelfs complexe psychiatrische zorg.

 

Vragen en contact

Voor aanmelden, consultatie en advies belt u 088-0547002

Tijdens het spoedhulptraject is de spoedhulpwerker uw contactpersoon. Is er een crisis en kunt u de spoedhulpwerker niet bereiken? Ook dan belt u 088-0547002

Meer informatie: www.levvel.nl/hulp-bij-een-acute-crisis

 
Vragen? Misschien vind je bij veelgestelde vragen het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.