Jongen bleek zwarte trui
image/svg+xml

Speedboot: dag behandeling voor kinderen (7-12) met (vermoeden van) psychiatrische problematiek

Informatie voor ouders/verzorgers

Speedboot is een afdeling voor kinderen met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld angst-/dwang-/tic of eetstoornissen of andere vormen van gedragsproblematiek, waarbij meestal eerdere ambulante of poliklinische hulp onvoldoende is gebleken.  Wij richten ons op diagnostiek, behandeling en kortdurende time-out opnames (overdag). 

Voor wie?

Speedboot is er voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, met een IQ van 75 of hoger. Op Speedboot kunnen kinderen uit heel Nederland geplaatst worden.

Samen met u als ouders/verzorgers en de verwijzer bespreken we hoe de behandeling op Speedboot eruit komt te zien. Hierbij kijken we naar wat jouw kind en de rest van het gezin nodig hebben en hoe we de behandeldoelen kunnen bereiken.

Het behandelplan

Bij de start van de behandeling maken we een behandelplan. Daarin beschrijven we de doelen van de behandeling die we met elkaar hebben afgesproken en de manier waarop wij hier samen met jou en je kind aan gaan werken. Het behandelplan staat centraal in de behandeling. Regelmatig kijken we met elkaar hoe de behandeling verloopt. Als het nodig is, passen we onze aanpak aan. Dat noteren we in het behandelplan. 

Opnamevormen

Schoolondersteuning
Tijdens de behandeling is het mogelijk om onderwijs te volgen bij de Pionier, een school voor speciaal onderwijs, die verbonden is aan Levvel. In de speciale Speedbootklas, wordt ondersteuning en onderwijs op maat geboden. Hier is het ook mogelijk om de schoolgang weer op te bouwen, als er bijvoorbeeld sprake is van schooluitval. Daarnaast is er ook één op één schoolbegeleiding mogelijk, eventueel in een prikkelvrije ruimte. Als het beter is dat je kind naar de eigen school blijft gaan, is dit ook een optie.

Diagnostiek & observatie
Tijdens een diagnostiek traject brengen wij met diverse onderzoeken de psychische problemen van je kind in kaart. Na de onderzoeken bespreken we met jou en de verwijzer onze conclusies en adviezen.

Behandeling
Onze behandeling is flexibel. We stemmen dit af op de hulpvraag van jou en je kind en de verwijzer. De behandeling bestaat uit een individueel en/of groepsaanbod, aangepast aan de mogelijkheden en de behandeldoelen van je kind.

Time-out
Voor kinderen die in crisis zijn geraakt, biedt Speedboot kortdurende time-out opnames voor overdag in de midweek. Op werkdagen en binnen kantoortijden kunnen time-out opnames binnen 24 uur plaatsvinden. Deze opname is bedoeld om jullie kind en jullie zelf de kans te geven weer in een beter evenwicht te komen met elkaar. Wij kunnen alleen kinderen opnemen die na de opname een plek hebben om te wonen.

Duur van de behandeling

We zorgen ervoor dat de behandelperiode  zo kort mogelijk duurt,Een diagnostiektraject is korter, afhankelijk van de vraag. Als het nodig is kan de behandeling verlengd worden. Dat doen we altijd in overleg met jou.

De behandeling kan voortijdig beëindigd worden als:

  • de behandeling onvoldoende effect heeft
  • het woonperspectief wegvalt
  • er sprake is van aanhoudend grensoverschrijdend gedrag

Geweldloos verzet en competentiegericht werken

Wij werken met de methodiek van geweldloos verzet. Deze methode geeft jou als ouder/verzorger en professionals handvaten om de regie te (her)pakken en vast te houden bij kinderen en jongeren die onacceptabel, gewelddadig of zelfdestructief gedrag vertonen. De methode helpt om de onderlinge relaties  te herstellen. En te zorgen voor een betere sfeer in het gezin.  Daarnaast werken we met de methode competentiegericht werken. Bij deze methode staat positiviteit centraal: we kijken naar de sterke kanten van je kind.

Samenwerken

Wij werken intensief samen met jou als ouder/verzorger. Jij kent je kind tenslotte het beste. Daarom is ouder- en/of gezinsbegeleiding een belangrijk onderdeel van de behandeling. Daarnaast doen wij regelmatig een beroep op jou als ouder/verzorger om mee te denken of aanwezig te zijn op de afdeling. Omdat je aanwezigheid belangrijk is voor je kind en de behandeling, maken we vaste bezoekafspraken.

Ambulante begeleiding thuis

Om ervoor te zorgen dat wat op Speedboot is geleerd, ook thuis kan worden toegepast, geven wij ook ondersteuning bij je thuis. Ook kunnen we ambulante hulp (bij je thuis) bieden wanneer het je kind nog niet lukt om naar de afdeling te komen.

Na de behandeling

Tijdens de behandeling  kijken we met u en de verwijzer of er nog andere hulp nodig is na de behandeling bij Speedboot. Als het nodig is, zetten wij een vervolgbehandeling in gang.

Wie werken er bij Speedboot?

Kinder- en jeugdpsychiater en (kinder- en jeugd) psychiater in opleiding
Elk kind dat bij Speedboot komt, heeft gesprekken met een psychiater. De kinder- en jeugdpsychiater is verantwoordelijk voor de behandeling van uw kind.

Sociotherapeuten
Sociotherapeuten begeleiden de kinderen op de afdeling en verzorgen de activiteiten en trainingen. Ieder kind heeft regelmatig een gesprekje met de sociotherapeuten. We bespreken dan hoe het gaat en waar het kind hulp bij wil. Er werken 12 sociotherapeuten bij Speedboot.

Gezinsbehandelaar
U heeft regelmatig een gesprek met de ouderbegeleider over de voortgang van de behandeling, hoe het thuis gaat en hoe het geleerde op de afdeling thuis kan worden toegepast. We bespreken ook over de impact van de problematiek/opname voor uw gezin en het welzijn van broertjes/zusjes. Soms zijn er ook gesprekken met uw hele gezin.

Psycholoog
De psycholoog geeft individuele therapie aan de kinderen en zijn betrokken bij de diagnostiek.

Vaktherapeuten
De vaktherapeuten  geven psychomotorische therapie, beeldende therapie of muziektherapie.

Arts-assistent
Een arts-assistent is de dokter van de afdeling. Hij of zij afgestudeerd als arts en kan medicatie voorschrijven en begeleiden en beoordeelt lichamelijke klachten, mochten die er zijn.

 

De aanmelding

Als je kind al in behandeling is bij onze polikliniek, kan het door de behandelaar worden aangemeld voor de Speedboot. Als je kind nog niet bekend is bij de polikliniek, kun je contact opnemen met het aanmeldteam van Levvel:

(088) 054 7001

aanmelden@levvel.nl

Voor de aanmelding is een verwijzing nodig van een huisarts, OKT, Samen Doen, GGZ behandelaar of medewerker van Bureau Jeugdzorg. De medewerkers van het aanmeldteam kunnen je daar verder over informeren.Locatie Duivendrecht
Bezoekadres: Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht
Postadres: Postbus 303, 1115 ZG  Duivendrecht


(088) 054 7001
steljevraag@levvel.nl
www.levvel.nl

Levvel

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Van opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg,
TOPGGz en acute hulp: wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe situaties weer op weg. Zodat zij met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben en staan 24/7 voor hen klaar. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, gezinshuizen of een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, betrekken we de volwassen-ggz.

 
Vragen? Misschien vind je bij veelgestelde vragen het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.