ervaringsverhaal donkere jongen met bal
image/svg+xml

Resocialisatie en begeleiding

Informatie voor professionals

Resocialisatie & begeleiding is een programma waar jongens na schooltijd 3 tot 4 dagen per week aan kunnen deelnemen. Sport, spel, discussie en trainingen met de groep, worden afgewisseld met individuele coaching op gedrag en systeemgerichte begeleiding in samenwerking met ouders.
Maar ook met het bezoeken van een museum, het koken voor de buurt of het ondernemen van andere leerzame en leuke activiteiten binnen Amsterdam. Tevens kan diagnostiek en behandeling op de locatie plaatsvinden.

‘Back on track’

Back on Track is een programma binnen R&B dat speciaal is ontwikkeld voor die jongens die op moment van aanmelding niet op school zitten of werken bij een werkgever. In dit programma staat het weer aanleren van ritme en structuur voorop, om zo snel mogelijk weer met succes in de schoolbanken terug te keren of met voldoende basiscompetenties te kunnen starten bij een werkgever. Het programma duurt 10 weken en beslaat 10 tot 15 uur per week. Met behulp van trainingen, onderwijs en studie-en beroepsoriëntatie, wordt de jongere gemotiveerd en klaargestoomd voor een nieuwe start op school. Zodra de start op school of bij de werkgever is gemaakt, neemt de jongere deel aan het reguliere aanbod van R&B, zolang als nodig is.

Voor wie

Voor jongens van 12 tot 18 jaar die in beeld zijn bij justitie, problemen hebben thuis, op school of op straat en die met de ondersteuning van een coach in staat zijn om een positieve switch te maken. Als sprake is van psychische problematiek, wordt er samengewerkt met de collega’s vanuit de Forensische formatie.

Doel

Bij R&B richten wij ons op:

  • Het realiseren van een stabiele thuisomgeving
  • Het verbinden van de jongere aan positieve anderen
  • Het vergroten van pro-sociale vaardigheden
  • Het vinden van een eigen positieve plek in de maatschappij en het weerbaar maken tegen de verleidingen van de straat
  • Het voorkomen van recidive

Kortom: het creëren van een positief perspectief: geen jongere stroomt uit zonder school of werk.

Zorg op maat

Het R&B-team biedt zorg op maat, in groepsverband maar gericht op de individuele jongere en zijn ontwikkeling. De duur van het programma varieert van 4 tot 8 maanden. Er wordt samen met de gedragswetenschapper die het team ondersteunt, gekeken naar wat de jongen of het gezin nodig hebben. De zorg wordt daarop afgestemd. Ook laten we de jongens kennis maken met het onbekende, zich gezien en gehoord te voelen, zich thuis te voelen en vanuit die situatie zelfvertrouwen en zelfstandigheid op te bouwen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Faouzi Bounaana
06  51 71 79 94
f.bounnaanaa@levvel.nl

Levvel

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Van opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg, TOPGGz en acute hulp: wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe situaties weer op weg. Zodat zij met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben en staan 24/7 voor hen klaar. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, gezinshuizen of een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, betrekken we de volwassen-ggz.