groep jongeren speelt bordspel
image/svg+xml

KSG's: wonen bij LVB

Informatie voor verwijzers

Soms kunnen kinderen en jongeren met een LVB door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis wonen. Dan kan wonen op een kleinschalige groep (KSG) uitkomst bieden. Ook als er sprake is van bijkomende problematiek en/of vastlopen op meerdere levensgebieden.

Kleinschalige woongroepen voor jongeren met LVB (KSG’s)

Kleinschalige groepen bieden jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) een woonplek met begeleiding. Op de groep kunnen zij werken aan verschillende vaardigheden, zoals:

  • Emoties leren reguleren
  • Zelfstandiger worden
  • Leren meedraaien in de maatschappij

Jongeren bepalen samen met hun persoonlijk begeleider en de gedragswetenschapper hun leerdoelen.

 

Wonen op een KSG

De groepen hebben een huiselijke sfeer. Er wonen maximaal 6 kinderen en/of jongeren. 4 kamers zijn voor jongeren die meedraaien in het dagritme van de groep. Daarnaast heeft elke groep een aparte verdieping met 2 ‘fasekamers’. Hier verblijven jongeren die zich voorbereiden op zelfstandig wonen.

Het leefklimaat op de groepen is gestructureerd. Begeleiders stimuleren de ontwikkeling van jongeren zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door hen de steun te bieden die zij nodig hebben en jongeren te motiveren om naar school of dagbesteding te gaan. Een onderdeel van de begeleiding kan ook zijn om de jongeren te ondersteunen in het aangaan van pro-sociale vriendschappen.
Er is op alle kleinschalige groepen 24/7 begeleiding aanwezig.

Jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, verdienen een stabiele woonplek. Daarom streeft Levvel ernaar dat jongeren langere tijd op een kleinschalige groep kunnen blijven. Jongeren kunnen na hun 18e ook op een KSG blijven wonen, tot zij 23 jaar zijn. Hiervoor is een LVG3-indicatie of verlengde jeugdwet nodig.

 

Begeleiding bij LVB

Iedere jongere heeft een eigen hulpvraag, die meerdere levensgebieden kan beslaan. De groepen bieden daarom maatwerk. Aan elke groep is een gedragswetenschapper gekoppeld en elke jongere heeft een eigen persoonlijk begeleider. De jongere stelt samen met de persoonlijk begeleider en gedragswetenschapper eigen leerdoelen op, waar de jongere gedurende het verblijf aan werkt.

Iedere jongere heeft een individueel dagprogramma, met school of dagbesteding, gezamenlijke momenten met de hele groep en 1-op-1-momenten met de persoonlijk begeleider of andere groepsleiders. Jongeren kunnen doorgroeien naar een passende vervolgplek. Of zij kunnen zich voorbereiden op terugkeren naar huis. Kinderen en jongeren die het nodig hebben, kunnen extra ondersteuning krijgen, naast wonen op een KSG van Levvel. Levvel biedt diverse behandelingen, sportzorg en meer aanvullende hulp.

Meer over het hulpaanbod van Levvel: https://www.levvel.nl/waarmee-kunnen-we-je-helpen

 

Extra hulp voor het gezin
Het systeem rond de jongere wordt zoveel mogelijk betrokken bij de het verblijf op een KSG. Gezinnen krijgen regelmatig ambulante gezinsbegeleiding, of andere systemisch hulp van Levvel: https://www.levvel.nl/folders-gezin-opvoeden-en-veiligheid

 

Locaties van de KSG’s

Levvel heeft 3 kleinschalige woongroepen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

KSG Johannes Verhulst (Amsterdam, gemengd)
Op deze kleinschalige woongroep wonen pubers en jongvolwassenen (meiden en jongens). Op de groep kunnen jongeren deelnemen aan gezamenlijke momenten, zoals het avondeten. Zij kunnen ook kiezen om zelf te koken, om zo zelfstandiger te worden.

KSG de Ban (Amsterdam, tienermeiden)
De Ban is een kleinschalige woongroep voor pubermeiden en jongvolwassen meiden.

KSG de Kluut (Velserbroek, gemengd)
Op de Kluut krijgen kinderen en jongeren langdurige begeleiding, met een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van effectieve strategieën om met hun specifieke uitdagingen om te leren gaan. Op de groep zijn gezamenlijke activiteiten, zoals samen avondeten. Ook de jongeren op een fasekamer doen daaraan mee.

 

Leeftijden en contra-indicaties

De leeftijd van kinderen en jongeren die op de groep kunnen komen wonen, hangt af van de groepssamenstelling op dat moment.

Bepaalde problematiek kan een contra-indicatie zijn. Ook dat hangt af van de groepssamenstelling.

 

Vragen en aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden, indicaties en contra-indicaties neem je contact op met het aanmeldteam:

088 054 7001
aanmelden@levvel.nl

 

Extra informatie voor verwijzers
Levvel biedt ook verblijf voor jongeren vanaf 18 jaar met een WLZ-indicatie LVG3. Aanmelden van jongeren van 17 met LVB is daarom zinvol. Is een jongere bij aanmelding bijna 18? Dan vraag je als verwijzer de WLZ-indicatie aan. Omdat je als verwijzer de jongere kent.

 

Over Levvel

Levvel is specialist voor jeugd en gezin, werkzaam in Amsterdam en omstreken. Wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat ze met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. Levvel biedt alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en complexe psychiatrische zorg.