Opa, vader en zoon buiten op een boerderij
image/svg+xml

JMW - Jeugd Maatschappelijk Werk

Informatie voor ouders

Maak je je zorgen om je gezin? Is er veel spanning thuis, of maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Een jeugdmaatschappelijk werker ondersteunt bij opvoedvragen waar jullie zelf niet uitkomen.

Wat speelt er in je gezin?

Jeugdmaatschappelijk werkers ondersteunen bij verschillende soorten hulpvragen. Een paar voorbeelden:

  • ons kind luistert niet
  • we hebben thuis veel ruzie
  • we maken ons zorgen over de ontwikkeling van ons kind
  • ons kind slaapt slecht
  • onze kinderen hebben veel strijd onderling en wij vinden het lastig om hiermee om te gaan

Ook hulp bij andere lastige opvoedvragen is mogelijk.

 

Wat is het doel van jeugdmaatschappelijk werk?

De JMW’er onderzoekt eerst met jullie waar je gezin hulp bij nodig heeft. Daarna bekijken jullie wat al goed gaat en wat kan helpen. Zo wordt de hulpvraag duidelijk. Op basis daarvan bepalen jullie de doelen waaraan jullie gaan werken.

De jeugdmaatschappelijk werker werkt met het gezin bijvoorbeeld aan:

  • een veilige thuissituatie, waarin aandacht is voor iedereen
  • opvoedingsvaardigheden
  • een steunend netwerk voor je gezin

Zodat je gezin met een stevige basis verder kan. De hulpverlening stopt als jullie doelen (grotendeels) zijn behaald en jullie op eigen kracht verder kunnen met de opvoeding. Soms hebben jullie daarna nog andere hulp nodig. Zodat jullie het geleerde vast kunnen houden. Die hulp vraag je met behulp van JMW aan bij de gemeente. Zij beoordelen wat er nodig en bij welke organisatie jullie daarvoor terecht kunnen.

 

Hulp voor het hele gezin, samen met jullie netwerk

JMW werkt met het hele gezin en met de omgeving. Daarom is het nodig dat beide ouders of opvoeders instemmen met de hulp. De JMW’er betrekt ook het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, of de school van je kind of kinderen. Zijn er meer hulpverleners betrokken bij jullie gezin? Dan legt de JMW’er daar contact mee.

Na afloop van JMW gaan jullie zelfstandig verder als gezin. Daarom bouwt de JMW’er met jullie aan een steunend netwerk. Denk aan buren, familie, vrienden, of andere mensen in jullie omgeving. Zodat jullie om hulp kunnen vragen als dat nodig is.

 

Hoe lang duurt JMW?

De JMW’er ondersteunt jullie 6 tot 9 maanden bij het behalen van jullie doelen. Meestal komt die 1 keer in de week bij jullie thuis. Maar dit kan ook vaker of minder vaak zijn. Dat hangt af van wat nodig is.

 

Vragen en contact

Neem voor vragen contact op met Mirella Kloosterman (Teamleider JMW Purmerend): mirella.kloosterman@levvel.nl

 

Over Levvel

Levvel is specialist voor jeugd en gezin. Wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat ze met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. Levvel biedt alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp, lvb-hulp en complexe psychiatrische zorg.