moeders met kind
image/svg+xml

Hulp dichtbij jou: gebiedsteams Amsterdam

Informatie voor kinderen, jongeren en ouders

Problemen komen in elk gezin voor. Soms zijn er zo veel problemen thuis, dat het niet meer lukt ze zelf op te lossen. Als gebiedsteam zijn we daar waar jij woont, waar je naar school gaat of werkt, buiten speelt of naar een sportclub of dansles gaat. We bieden hulp zoveel mogelijk in je eigen omgeving. In Amsterdam doen we dit vanuit 6 gebiedsteams. In elk stadsdeel werken we samen met andere organisaties en verwijzers.

Hoe werken wij?

Samen met jou en je ouders onderzoeken we eerst wat er precies speelt. Dat doen we vanuit een brede en specialistische expertise. Vervolgens helpen we jullie ‘zo dichtbij mogelijk’, als dat helpend is. Daarmee bedoelen we: daar waar jij en je ouders wonen en leven. Dit kan vanuit huis (soms online), vanuit een plek in de wijk (bijvoorbeeld wandelend of op school) en ook op de huidige Levvel locaties of vanuit een locatie van een andere organisatie.

Onze hulp is snel inzetbaar, van hoge kwaliteit en we sluiten aan bij jullie hulpvraag. We zorgen voor de juiste expertise op de juiste plek, op het juiste moment. Dit lukt het beste met korte lijnen tussen bijvoorbeeld de Ouder- en Kindteams en de specialistische jeugdhulp van Levvel. En ook met school, huisarts of medisch specialisten. Zodat er snel en persoonlijk kan worden afgestemd. De hulpverleners in het gebiedsteam zijn bekend met de stadsdelen, wijken en buurten. Daardoor kan er geschakeld worden met de juiste partijen en hulpverleners.
 

Wat is een gebiedsteam?

Het gebiedsteam is een specialistisch team van hulpverleners met verschillende expertises. Ze bieden hulp die zo licht mogelijk is of zo specialistisch als nodig is, waarbij het eigen netwerk en de omgeving van jullie gezin zoveel mogelijk betrokken wordt.

Het gebiedsteam is zo samengesteld dat de ervaring en expertise aansluit bij de hulpvragen van de kinderen, jongeren en gezinnen in een specifiek stadsdeel. Mocht er aanvullende expertise nodig zijn, zorgt het gebiedsteam dat deze erbij gehaald wordt. De hulpverleners in het team hebben inhoudelijke expertise en kennis over:

•             persoonlijkheids- en ontwikkelingsproblematiek 
•             gedragsproblemen
•             aanhoudende lichamelijke klachten
•             systeemgericht werken in gezinnen
•             opvoed- en opgroeiproblematiek
•             begeleiding bij de overgang naar volwassenheid
•             een (licht) verstandelijke beperking

 

Samenstelling van een gebiedsteam

Een gebiedsteam bestaat uit hulpverleners met de volgende functies:

  • Specialistisch ambulant hulpverlener
  • Basispsycholoog en orthopedagogen (master en postmaster)
  • Systeemtherapeut
  • Klinisch psycholoog of psychotherapeut
  • Kinder- en jeugdpsychiater 

 

Aanmelden

Ouder- en Kindteams, gecertificeerde Instellingen (zoals jeugdbescherming), medisch specialisten en de Amsterdamse huisartsen kunnen aanmelden bij het aanmeldteam van Levvel via het digitale aanmeldformulier.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Bel of mail ons.

(020) 890 10 00

aanmelden@levvel.nl

 

Levvel

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Van opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg, TOPGGz en acute hulp: wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe situaties weer op weg. Zodat zij met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben en staan 24/7 voor hen klaar. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, gezinshuizen of een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, betrekken we de volwassen-ggz.