image/svg+xml

Gedrags-therapeutische leesbehandeling

Gedragstherapeutische leesbehandeling is er voor kinderen die last hebben van ernstige dyslexie in combinatie met psychische klachten. Op deze pagina lees je hoe de hulp eruitziet. Heb je nog vragen? Die kan je stellen aan de behandelaar van je kind.

De leesbehandeling

De behandeling bestaat uit blokken van 11 weken. Met wekelijks een afspraak van 50 minuten. Steeds op hetzelfde tijdstip. Kinderen beginnen met 1 behandelblok. Als het nodig is, verlengen we de behandeling met nog een blok van 11 weken.

Bij de start van de behandeling maken we een behandelplan voor de eerste periode. Elke week oefenen we met je kind op basis van dat behandelplan. Na elke behandelperiode evalueert de behandelaar met ouders en school de voortgang en stellen we het behandelplan bij.

Een goede samenwerking met school is belangrijk. Wij adviseren daarom school over het begeleiden van je kind. In de klas en individueel. De leerkracht en remedial teacher krijgen advies over het leergedrag van je kind.

 

Einde van de leesbehandeling

Het einddoel van de behandeling is leesniveau “AVI eind groep 4”. Na elke behandelperiode bespreken we of de behandeling voldoende effect heeft. Sluit de behandeling niet genoeg aan? Dan kijken we samen met jou en school naar andere begeleiding in de zorg en op school.

Bereikt je kind het einddoel? Dan stopt de behandeling. In overleg met ouders of opvoeders bereiden we het vervolgtraject voor. Het is mogelijk dat school of een hulpverlener buiten Levvel de begeleiding overneemt, zodat je kind kan blijven oefenen met de geleerde vaardigheden.

Als jullie dat willen, verwijzen wij je kind door naar een andere afdeling van Levvel, waar hij of zij een diagnose en/of behandeling kan krijgen voor andere psychische klachten.

 

Methode

Onderdelen van het leesproces:

 1. Deelvaardigheden (zoals letters benoemen, weten welke klank bij welke letter hoort, hakken-plakken, letters schrijven)
 2. Woordlezen
 3. Tekstlezen

Op basis van de onderdelen van het leesproces bouwen we stap-voor-stap het niveau van de oefeningen op. Zo sluit de behandeling precies aan bij het niveau van je kind.

Als een kind met dyslexie een letter ziet, hoort hij of zij niet direct de klank die erbij hoort. Daardoor is het moeilijk om woorden te herkennen. Kinderen zonder dyslexie, horen die klank wel. Dat leren zij steeds beter, waardoor het herkennen van letters en woorden bijna automatisch gaat. We spreken bij kinderen met dyslexie daarom over automatiseringsproblemen.

In de behandeling werken we met inprentingsoefeningen (veel herhalen). Daarmee leert je kind vaardigheden om makkelijker te lezen. Zoals letters herkennen.


Psychische klachten

Heeft je kind last van psychische klachten, zoals faalangst, somberheid, angst, boosheid, ADHD of autisme en staat dit de leerontwikkeling in de weg? Dan besteden we hier ook aandacht aan tijdens de leesbehandeling. Dat doen we op een paar manieren:

 • Uitleg geven (psycho-educatie)
 • Vaardigheden leren om met de klachten om te gaan

 

Leesplezier

Als je kind (weer) plezier krijgt in lezen, maakt dat school makkelijker en leuker. Dat vinden we belangrijk. Daarom besteden we extra aandacht aan leesplezier en motivatie voor school.


Afspraken

 • Je kind krijgt een vaste behandelaar.
 • Levvel laat de afspraken met de behandelaar zoveel mogelijk onder schooltijd plaatsvinden.
 • Kan de vaste behandelaar niet bij een afspraak zijn? Dan doet Levvel er alles aan om een andere behandelaar de afspraak over te laten nemen.
 • Als ouder of opvoeder ben je zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van je kind.
 • Voor de behandelresultaten is het belangrijk dat je kind elke week langskomt. Daarom gaan de behandelafspraken tijdens de meeste schoolvakanties door. 
 • Voor een goed behandelresultaat is het belangrijk om naast de behandeling van Levvel ook wekelijks te oefenen met een professionele begeleider. Dat kan op school, of bij een externe remedial teacher. Je regelt deze begeleiding samen met school. Na afloop van de behandeling dragen wij de behandelresultaten over aan deze professional.

 

Afspraak afzeggen

Is je kind ziek, dan kan je de afspraak telefonisch afzeggen via het afsprakenbureau (088-0547021, toets 2) of per mail naar de behandelaar. 

 

Orthokernteam

De behandeling voor ernstige dyslexie wordt verzorgd door het Orthokernteam. Zij zijn per e-mail bereikbaar.

orthokernteam@levvel.nl

Contactpersonen

Stephanie van Welsenes, Orthopedagoog
Marjolijn Glotzbach, GZ-psycholoog

Spreekuur (stuur een mail voor een afspraak): maandag 14.00-15.00 uur