Moeder in gesprek met haar dochter
image/svg+xml

Dappere Dino’s: training voor kinderen (6-8 jaar) met gescheiden ouders

Informatie voor ouders en verwijzers

Dappere Dino’s is een training om kinderen (6-8 jaar) beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Door de (echt)scheiding krijgen kinderen soms gedragsmatige of emotionele problemen. In deze groep leren de kinderen daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie.
Dit aanbod is alleen beschikbaar als je woont binnen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen of Haarlemmermeer.

Uit onderzoek blijkt dat het programma helpt bij het voorkomen en verminderen van problemen bij deze groep kinderen (is evidence based). Kinderen zitten na deelname lekkerder in hun vel.

De trainers werken iedere sessie met ‘Rex’, een handpop die de kinderen bijvoorbeeld vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Dappere Dino’s biedt kinderen een ondersteunende en gezellige groepsomgeving, waarin ze kunnen oefenen met manieren om met de (echt)scheiding om te gaan.
Het programma is niet voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. Voor deze kinderen kan een individuele training passender zijn.

Wat is het doel?

Er wordt een veilige sfeer gecreëerd en zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie van de kinderen. Op deze leeftijd reageren kinderen vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook de angst om alleen gelaten te worden, hoop op een verzoening  tussen de ouders, heimwee naar hoe de situatie eerst was, boosheid, schuldgevoelens en misvattingen komen veel voor. Hieraan besteedt Dappere Dino’s bewust en op een speelse manier aandacht.

De twee meest belangrijke doelstellingen van Dappere Dino’s zijn:

  • Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen.
  • Het leren van vaardigheden in probleemoplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.

 Wat is de werkwijze?

Dappere Dino’s bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. Een Dappere Dino’s groep bestaat uit maximaal 7 kinderen en komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. Uiteraard word je als ouder geïnformeerd en betrokken bij de training. Tijdens de intake van het kind, tijdens de groepsbijeenkomst met andere ouders en bij de aparte eindevaluatie. Ook ontvang je als ouder regelmatig informatie over de training via onze nieuwsbrieven en weekmails.

In de training speelt de handpop, een groepsdino genaamd Rex, een centrale rol. Rex is een zachte handpop die de trainer gebruikt om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Rex heeft ook gescheiden ouders en is dus naast een aantrekkelijk kameraadje een lotgenootje die zijn ervaringen deelt met de kinderen uit de groep. Rex is ook een belangrijk voorbeeld in het oefenen van vaardigheden door middel van een poppenspel.

Naast poppenspel worden veel creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals: voorleesboeken, spelletjes, kaartjes en tekeningen. Aan het einde van iedere bijeenkomst krijgen kinderen een werkblad mee uit het ‘Ik kan een heleboel-boekje’. De werkbladen zijn gekoppeld aan de inhoud van de bijeenkomsten.  Het boekje is een manier om de brug te slaan tussen de training en de thuissituatie van het kind: het kind oefent en de ouder kan ondersteunen.

 Hoe kan er aangemeld worden?

De trainingen zijn vrij toegankelijk. Er is geen verwijzing nodig. Deze training is alleen voor kinderen uit de gemeente Aalsmeer/ Amstelveen en Haarlemmermeer ingekocht. Aanmelden kan via de website van Levvel. Je vindt daar het algemene aanmeldformulier. Heb je nog vragen over het aanmelden? Stuur een mail naar:

Aanmeldingen@levvel.nl
o
f bel
088 054 70 01

Contactgegevens

Wil je meer weten over deze training?
Voor de gemeente Haarlemmermeer: neem contact op met Klaartje Sluijs, k.sluijs@levvel.nl
Voor de gemeente Aalsmeer en Amstelveen: neem contact op met Christa Sigling, c.sigling@levvel.nl

Misschien vind je dit ook interessant?