ervaringsverhaal stoere tiener mesije
image/svg+xml

Conflicten verminderen met Geweldloos verzet

Geweldloos verzet (non-violent resistance) is een aanpak voor gezinnen die te maken hebben met problemen tussen ouders en hun kind, waarbij ouders vaak toenemende onmacht ervaren. Je kind toont een patroon van gewelddadig, zelfdestructief, sterk ontwijkend of risicovol gedrag.

Geweldloos verzet

Herstel van relaties

Geweldloos verzet is een methode die ouders en opvoeders helpt om meer regie te krijgen over het ouderschap. En om conflicten te verminderen en de onderlinge relaties te herstellen en te versterken. Veelal is er een patroon van escalaties en relaties die onder druk staan. Dat kan een gevolg zijn van gewelddadig, zelfdestructief, vermijdend of risicovol gedrag van je kind. Geweldloos verzet biedt een effectief alternatief en verhoogt de kans op een structurele verandering in je gezin. Ook voor de langere termijn. Het biedt ouders, opvoeders en professionals handvatten om de regie te (her)pakken en vast te houden!

Doel

Het primaire doel van Geweldloos verzet is een gedragsverandering (manier van doen en houding) bij degene die de methode toepast: het is dus de bedoeling dat de ouders en behandelaars veranderen. De gedachte is dat het alleen zó lukt om op den duur onacceptabel gedrag positief te beïnvloeden. En dat de relatie met je kind hierdoor verbetert.
Het gaat erom volhardend en duidelijk te zijn over de grenzen. Dit doe je als ouder samen met mensen uit jullie netwerk. Verandering van de opvoeding leidt er vaak toe dat de samenwerking met je kind beter verloopt en de gedragsproblemen verminderen.

Training voor ouders

Geweldloos verzet wordt succesvol ingezet op verschillende (dag)klinische afdelingen bij Levvel. Daarbij zien wij een behoorlijke afname van onacceptabel gedrag, een verbetering van de sfeer en van de samenwerking tussen medewerkers, jongeren en hun ouders. 
Voor ouders die thuis met deze methode aan de slag willen, is er een oudertraining. Wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op met het Aanmeldteam.      

Ontwikkeld in Israël

Geweldloos verzet voor gezinnen is in Israël ontwikkeld door Haim Omer, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv. Het is gebaseerd op geweldloze methoden die zijn ontwikkeld in het sociaal-politieke domein: Gandhi en M.L.K. King jr maakten hier bijvoorbeeld veel gebruik van.       

Andere hulp?

Op zoek naar meer informatie over hoe Levvel kan helpen bij problemen tussen ouders en kinderen? Lees meer over hoe wij kunnen helpen bij problemen thuis. Of lees meer over gedragsproblemen en psychische klachten bij kinderen en jongeren.