Moeder in gesprek met haar dochter
image/svg+xml

Met Signs of Safety weer snel rust in het gezin

Informatie voor verwijzers

Soms lopen spanningen zo hoog op dat er grote zorgen ontstaan over de veiligheid van kinderen in een gezin. Dan moet er snel en concreet worden gehandeld om de veiligheid te herstellen en waarborgen. Dat kan met de werkwijze van Signs of Safety bij Levvel.

Levvel heeft een eigen crisisvariant ontwikkeld van Signs of Safety. Doel is om de rust in het gezin weer snel te laten terugkeren en voor de langere termijn een concreet plan te maken. Binnen 4 tot 6 weken organiseren we hiervoor een zogeheten netwerkconferentie en stellen we samen met het gezin en betrokken netwerk (informeel en professioneel) een veiligheidsplan op met concrete afspraken. Voorwaarde is dat de situatie al helder in kaart is gebracht en dat de conferentie (2 à 3 sessies) wordt gebruikt voor het opstellen van de afspraken hierover.

Bij aanmelding worden de zogeheten ‘bodemeisen’ voor het plan besproken en concreet gemaakt. Deze bodemeisen zijn nodig om de veiligheidseisen helder te krijgen en te bepalen op welk punt het noodzakelijk is om actie te ondernemen, mochten de afspraken uit het veiligheidsplan niet worden nageleefd.

Netwerkconferentie: concrete afspraken en draagvlak

Zo snel mogelijk na aanmelding is de eerste netwerkconferentie. Hierbij zijn het kind, de ouders, hun netwerk en de hulpverlening aanwezig. Tijdens de conferentie vragen we aan alle aanwezigen om zo concreet mogelijk hun zorgen en krachten te benoemen. Aan de hand van alle zorgen en de krachten worden er gezamenlijk oplossingen en afspraken geformuleerd. Die schrijven we op, met daarbij wie wát wanneer gaat doen.

Het gezin kan dus concreet aan de slag, waardoor de ergste crisis bezworen wordt. Er komt snel rust in het gezin, omdat alle zorgen zijn geuit en op papier staan, en er heldere afspraken zijn gemaakt om de veiligheid te vergroten. Niet alleen voor de gezinsleden, maar ook voor de aanmelder en betrokken hulpverleners geeft een netwerkconferentie veel inzicht en duidelijkheid.

Systeemgerichte aanpak

Signs of Safety is een systeemgerichte aanpak. Hierdoor worden de zorgen van een gezin breder  gedeeld. Naast het eigen gezin doen familie, vrienden, scholen en hulpverlening allemaal mee met de conferentie. Zo  ontstaat er draagvlak. Omdat we alle zorgen behandelen, voelt iedereen zich serieus genomen in zijn gevoel en wordt het veiligheidsplan echt een plan van het gezin zelf, binnen de kaders van de aanmelder en met hulp van het eigen (professionele) netwerk.

Zonder vooroordelen direct aan de slag

Vanuit Signs of Safety zijn wij alleen betrokken bij het in kaart brengen van de zorgen en krachten. We zijn niet op inhoud betrokken bij de gezinssituatie. Dit heeft als voordeel dat de Signs of Safety medewerkers volledig neutraal zijn. Een Signs of Safety medewerker is niet de hulpverlener die in het gezin werkt, maar een procesbegeleider die helpt om met de deelnemers een goed veiligheidsplan te maken. Deze neutrale rol maakt dat veel ouders, die soms een behoorlijke weerstand hebben opgebouwd door de vele hulpverleners die de revue zijn gepasseerd, zich zonder oordeel gehoord voelen.

Evaluatie

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de afspraken ligt allereerst natuurlijk bij het gezin. Maar ook bij de overige deelnemers van de conferentie; er wordt met name een beroep gedaan op het netwerk van het gezin ter ondersteuning van het slagen van het plan. We maken duidelijke afspraken over wie wat doet. En we spreken elkaar aan als afspraken niet (volledig) worden nageleefd. Na een aantal weken is er een evaluatie. We kijken dan of de gemaakte afspraken goed lopen of eventueel aanpassing nodig hebben. Als alles soepel loopt, stapt de Signs of Safety medewerker er tussenuit en gaan de vaste hulpverleners en het netwerk verder met het gemaakte plan.

Aanmelden en meer informatie

Een kind of gezin aanmelden? Wil je meer informatie over de werkwijze van Signs of Safety? Neem contact met ons op. We komen graag langs om kennis te maken met jou en je collega’s en om meer uitleg te geven.

088 054 70 02

 
Vragen? Misschien vind je bij veelgestelde vragen het antwoord. Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.