jongen met pet en hoodie
image/svg+xml

Kleinschalige voorziening justitiële jeugd (KVJJ)

In de kleinschalige voorziening justitiële zorg (KVJJ) kunnen jongens (12 tot 23 jaar) uit Amsterdam en omgeving, de periode van preventieve hechtenis doorbrengen, dichtbij hun school, ouders en netwerk. Dit is een alternatief voor plaatsing in een, verder weg gelegen, Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming (of bij 18-plussers ook de Reclassering) besluit de rechter-commissaris (RC) al dan niet tot plaatsing in de KVJJ.

Indien nodig en in overleg, kunnen ook jongens van 12 of 13, afhankelijk van onder meer de groeps­samenstelling op dat moment, worden opgenomen. Voor meisjes is er een landelijke voorziening, namelijk RJJI Hunnerberg
De KVJJ biedt plek aan maximaal 8 jongens. De verblijfsduur is meestal korter dan 2 maanden.

Positieve wending

Het verblijf in de KVJJ is erop gericht om de periode van hechtenis te benutten voor het geven van een krachtige, positieve wending aan het leven van de jongere:

 • een ‘time out’ waarin zaken op orde gebracht kunnen worden en de jongere tot rust kan komen.
 • een start waarbij, gebruikmakend van informatie van diverse professionals, de jongere samen met de professionals én zijn familie en netwerk, werkt aan wat nodig is na verblijf in de KVJJ.
 • een kans om zijn leven op een ander spoor te zetten.

Een crisis in het leven van de jongere is via de KVJJ om te zetten in een kans. Zo worden straf en kans met elkaar verbonden. Een ‘kans’ wordt vertaald naar een zeer concreet perspectief, met onderwijs en/of werk. De jongere wordt uitgedaagd deze kans te pakken en daadwerkelijk, in de praktijk, zijn perspectief op te bouwen en zo zijn criminele carrière te doorbreken. De KVJJ houdt toezicht, ook op het naar school gaan en andere routines ‘buiten’.

De KVJJ biedt – mede door de lage drempel - goede mogelijkheden ouders actief te betrekken en meer alert/actief te maken. En heel belangrijk, biedt de kans om ouders te verbinden. Dit voorkomt extra onthechting ten gevolge van het in hechtenis nemen, zowel bij de jongere als bij de ouders. Ook breder (dan ouders) biedt de KVJJ kans op herstelbemiddeling en het normaliseren van relaties.

De behandeling en begeleiding

Gedurende het verblijf biedt de KVJJ begeleiding op maat en een positief leer- en verblijfsklimaat. Tevens is het van belang dat school en het contact met ouders/netwerk zo goed mogelijk in stand blijven. Uitgangspunt is om datgene wat goed loopt, door te laten lopen tijdens het verblijf in de KVJJ.

Dagprogramma op maat

De jongere neemt deel aan een gevuld individueel dagprogramma op maat. Het programma wordt grotendeels buiten de KVJJ ingevuld.  Overdag gaat de jongere naar school. Als dat niet kan, wordt gezorgd voor een alternatief.
Behandeling en onderzoek maken, wanneer nodig, onderdeel uit van het individuele dagprogramma. Werken aan een plan, samen met een coach of mentor, gesprekken daarover voeren, informatie daartoe inwinnen, zijn eveneens belangrijk onderdeel van het dagprogramma.
In de KVJJ wordt ingezet op het aanleren van een dagelijks ritme en lessen in omgangsvormen en normen van alledag: op tijd opstaan, met elkaar omgaan/samenwerken, zorgen voor je lichaam en omgeving schoonhouden.

We maken onderscheid wat betreft de aanpak gedurende de eerste 10 dagen en de eventueel resterende periode. Op voorhand is niet duidelijk hoe lang een jongere in de KVJJ moet verblijven. Dus wordt bij alle jongens de eerste 10 dagen vooral ingezet op structuur en regelmaat, analyse en een plan maken. Ook voor jongeren die na 10 dagen worden geschorst, dient het verblijf in de KVJJ betekenisvol te zijn: en dat is het als er een concreet plan van aanpak is.

Het verblijf

De jongere krijgt een eigen kamer. De gezamenlijke huiselijke activiteiten zijn: ontbijten, avondeten, TV kijken. Jongeren koken bij toerbeurt onder begeleiding, doen boodschappen en eten samen. Ook afwassen en schoonmaken gebeurt bij toerbeurt.

Voordelen van de KVJJ

 • Er is een goede mix van straf (toespitste bijzondere voorwaarden) en behandeling en begeleiding (matched care).
 • Er is verbinding met doorlopende trajecten voor de doelgroep:
  • Er kan snel en relatief makkelijk zorg en hulp worden ingeschakeld: aansluiten op bestaande en beschikbare interventies, voorzieningen, routes, arrangementen
  • lokale organisaties verbinden zich relatief snel aan een lokale KVJJ. Er is een lage drempel
  • de KVJJ is een goede schakel in de forensische keten

Wie kunnen verwijzen?

De toeleiding naar de KVJJ kent drie routes:

 1. Voorgeleiding na inverzekeringstelling (IVS).
 2. Terugmelding in het kader van opheffing schorsing van de schorsingsvoorwaarden.
 3. Doorplaatsing na een raadkamer tijdens verblijf in een JJI.

Voor al deze routes geldt dat door een screening wordt bepaald of de jongere in aanmerking kan komen voor een plaatsing in de KVJJ. Verwijzingen kunnen worden gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en Reclassering Nederland. 

Aanmelden en contact

Voor aanmeldingen kan er contact worden opgenomen met:
Fabienne Venecourt 0611322491 
Ikram Adda 0628502680

Tevens kan er gebeld worden naar de KVJJ
020 8901673