ftm logo
image/svg+xml

Reactie op Follow the Money

Helaas is het werk van Levvel negatief in het nieuws gekomen. Onderzoeksplatform Follow the Money heeft op basis van het verhaal van een pleegmoeder een artikel geschreven. Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld en wij mogen, kunnen en willen om privacyredenen niet ingaan op specifieke casussen.

Nieuws

Levvel biedt pleegzorg aan kinderen en jongeren die dat voor kortere of langere tijd nodig hebben. Met de grootst mogelijke zorg zoeken wij voor ieder kind een passende plek. Vanwege het tekort aan pleeggezinnen is dat geen makkelijke opgave. Soms ontstaat er een crisissituatie waarin een kind met spoed een veilige plek nodig heeft. Het liefst zoeken we dan een plek in het netwerk van het kind, omdat opvang bij een bekende vaak het beste is. Zo’n crisisplaatsing heeft een aantal maanden geleden helaas tot onvrede van een pleegmoeder geleid. Wij betreuren het dat zij zich rondom de plaatsing van het pleegkind niet gehoord heeft gevoeld.

We hebben vorige week uitvoerig met de journalist gesproken. Helaas heeft zij weinig gebruik gemaakt van de informatie die wij met haar hebben gedeeld. Omdat wij niet inhoudelijk op deze casus kunnen ingaan, kunnen we ons niet verweren en blijft het een eenzijdig verhaal.

Gelukkig weten wij wat voor mooi werk wij verrichten en geloven wij in onze kracht om ieder kind een passende plek te bieden en kunnen wij de meeste kinderen, jongeren en gezinnen naar alle tevredenheid helpen.

Hieronder de gezamenlijke reactie van Jeugdbescherming Amsterdam en Levvel richting de journalist naar aanleiding van het toesturen van het concept artikel eerder deze week.

 

Officiële reactie samen met Jeugdbescherming Amsterdam

Claire Vlug, bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Mariënne Verhoef, bestuurder Levvel: “In Nederland zijn kinderen die niet thuis kunnen opgroeien. Vaak hebben deze kinderen al veel meegemaakt in hun leven. Dat kan een reden zijn dat pleegouders soms niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft. Ondanks de inzet van alle betrokkenen kan een crisismoment ontstaan. Op dezelfde dag moet met alle betrokkenen gekeken worden wat op dat moment het beste voor het kind is; een veilige plek waar het kind kan opgroeien naar volwassenheid. Deze plekken zijn schaars in Nederland en waren op dat moment niet beschikbaar. De keuze wordt dan een noodbed waarbij het kind elke dag verplaatst wordt, en daarmee afgewezen. Of er is iemand die zich betrokken voelt en opstaat voor het kind. Voor deze morele dilemma’s staan onze professionals dagelijks. Doordat tijdens het crisismoment meerdere organisaties waren betrokken en het daarmee over meerdere schijven is gegaan, blijkt achteraf dat alle betrokkenen elkaar niet goed begrepen hebben rondom de plaatsing van Michael.”